Archanioł Michał o wzniesieniu

· Wzniesienie

Steve Beckov: Jak będzie wyglądało Wzniesienie. Czy Wzniesienie będzie stopniowe, czy nagłe? Czy będzie zmianą, która dzieje się w momencie, czy to będzie zmiana stopniowa ?

Archanioł Michał: Jest to chwila, gdy otwierają się drzwi. Takie było i jest stopniowe przebudzenie. Widzieliście zmiany psychiczne, fizyczne, emocjonalne, wzajemne powiązania, przesunięcia zbiorowe. Ale jest to, taki moment, jak gdy się kliknie. Więc to jest moment. Właściwie, to jest okres około 20 do 24, 26 godzin.

SB: Czy to otwarcie portalu lub zmiany wibracji, czy…? Czy można to wyrazić słowami?

AAM: To jest zmiana w całej wibracji zbiorowej, w której Ziemia, Gaja i wszystko na niej jest razem… w innej wibracji. Więc to nie jest tak jak za pośrednictwem portalu… Wy już przeszliście przez wiele portali, i to jest częścią tego, o czym myślicie, jako o tych mini-zmianach, które są w trakcie…

Niektórzy ludzie przeszli przez nie bardzo chętnie. Oczywiście planeta też przez nie przeszła. Wiele z elementarnych królestw [?] również wykonało swoją pracę. Ale to jest to, co uważamy za chwilę, którą wy poczujecie bardziej jako dzień lub dwa. Jest to, taki moment, w którym będzie to razem zharmonizowane…

SB: Czy będą trzy dni ciemności?..
AAM: Pomyśl o tym jak o mrugnięciu. Czy zdarzyło ci się, że mrugnąłeś i pokój wydał się nagle jaśniejszy? To dzieje się cały czas w twojej medytacji…

Więc to jest raczej jak mrugnięcie. Możecie mieć doświadczenia fizyczności – gdyż to jest częścią radości bycia na tej Ziemi – jeśli chcecie. Jest to zmiana w potencjale, w jaki sposób działacie i jak wszystko… Więc to jest tak, jakby wszyscy naraz byli załogą sprzątającą (oczyszczającą). I co jest zmiecione, co jest wymiecione, ukochani, to resztki strachu, nienawiści, ciemności. (1)

SB: Czym będzie rzeczywiste doświadczenie Wzniesienia?

AAM: W tym momencie to, co nazywamy chwilą, jest wyborem. I może się zdarzyć natychmiast, ponieważ tak wielu z was położyło fundamenty – czy chcecie być w samym sercu Jedności Miłości? Czy chcecie być w wyższej częstotliwości? W ostatniej sekundzie jedyne, co trzeba powiedzieć, to „tak”, i pozwolić sobie na zalanie przez coś, o czym możecie myśleć, jako o fali energii, która będzie omiatać planetę. Dlatego mówimy, że wszyscy są zaproszeni. (2)

Będziecie mieli poczucie, że lecicie do góry. To będzie fizyczne poczucie ruchu. I pamięć, lub odczuwanie pamięci, że macie skrzydła, lub zdolność do latania. Więc to jest uczucie Wznoszenia się świętą spiralą.

Będzie mieli również w tym okresie, który może być momentem, lub kilkoma godzinami, poczucie odłączenia. Będzie ono polegało na tym, że jeśli otworzycie oczy, jeśli spojrzycie choćby na podłogę, to zobaczycie, że składa się ona tylko z cząstek, cząsteczek subatomowych, kwantowych, które nie są stałe. Więc nagle będziecie mieć wizję jak rzeczy można zobaczyć i jak są one widziane, być może, z tej strony.

Pojawi się poczucie nierealności. Ale, w tym momencie, jeśli chcesz zrobić rzeczy stałymi, możesz po prostu powiedzieć, że chcesz tego i to zostanie wyświetlone. Jednak wiedząc, że to jest po prostu konstrukt, który właśnie tworzysz, będziesz miał pełną świadomość, że to już tam jest. Gdy zdecydujesz się otworzyć oczy to zobaczysz, że kolory, tekstury, powietrze będą bardzo odmienne, znacznie bogatsze. To, o czym myślisz jako o twoich zmysłach zostanie spotęgowane, och, co najmniej tysiąc razy.

Tak więc, wiele się zmieni w waszym postrzeganiu. A my jesteśmy z wami, i zajmujemy się tym oczywiście. A jest to dla nas szalenie radosna sytuacja. Potraktujcie to jak duchowy orgazm. Jest to zjednoczenie wszystkiego.

Potem osiądziecie w tej wiedzy i oczywiście w tym wyborze fizyczności. Ale też wiedzcie, że jeśli zdecydujecie się utrzymać fizyczność, to natychmiast zauważycie, że wszystko, co nazwalibyśmy ludzkimi bólami zniknęło. Jednak największa zmiana jest taka, że już nie żyjecie, czy istniejecie w trzecim wymiarze, gdy jesteście w tym ruchu, o którym myślicie, jako przejściu świętej spirali. Możecie go oczywiście odwiedzić, możecie się w nim pokazywać, ale w nim nie żyjecie.

To jest najlepsza analogia, jaką mogę ci dać… I będzie to miejsce miłości. To będzie nagłe olśnienie, że decyzje, działania, istnienia, formy są miłością i są z miłości, i dla miłości. Więc tego poczucia „albo-albo”, z tego, co tradycyjnie jest postrzegane jako tak lub nie, dualizmu, polaryzacji, już nie ma – odeszło. To jest dostrojenie. Cała podróż w egzystencji trzeciego wymiaru dąży ku osiągnięciu tego miejsca dostrojenia, postawienia się poza „albo-albo”. I kiedy to robisz w tym procesie wznoszenia, to jest jak rzymska świeca: idziecie poza. (3)

Pomyśl o tym w takich kategoriach: gdy dziecko, ludzkie dziecko, rodzi się, czasami jest bardzo łatwy poród, czasami jest to 30 godzin pracy. Czasami matka postanawia urodzić na polu, czasem urodzić w oceanie. Czasami udaje się do pięknej sali. Innym razem idzie do sali operacyjnej i ma cesarskie cięcie. Ale narodziny nadal występują. Więc to jest to, co się dzieje…

To jest uczucie pełnego i zupełnego poddania i błogości. To jest doświadczenie – fizyczne, psychiczne, emocjonalne, duchowe – prawdziwej unii. Jest to moment, w którym czujesz, och, umarłem. Dlatego, że jest poczucie takiego uwolnienia i ponownego połączenia. Ale oczywiście nie umieracie. (4)
(Ciąg dalszy w części 2).

Przypisy

(1) Archangel Michael on Ascension, Sept. 13, 2011, at Archangel Michael on Ascension

(2) Archangel Michael on NESARA, Opposing the Cabal and Ascension – Part 2/3, Oct. 3, 2011, at Archangel Michael on NESARA, Opposing the Cabal and Ascension

(3) Loc. cit.

(4) Archangel Michael on Ascension, ibid.

%d bloggers like this: