List Keshego

· Uncategorized

W dość dziwnym miejscu natrafiłem na list Keshego, Irańczyka, który ponoć posiadł nowatorskie, „kosmiczne” technologie, mające zapewnić ludzkości nie tylko „darmową” energię, ale także trwały pokój na Ziemi. Keshe jest założycielem Fundacji Keshe, której zadaniem jest rozpowszechniać owe technologie wśród narodów świata. Tekst ten, dość obszerny, zamieszczony został jako komentarz do artykułu na temat deklaracji wolności na stronie Zmieniając siebie zmieniamy świat.

Pozornie tekst Keshego jest pełen słusznych racji – jego ideą jest całkowite zaprzestanie wojen, likwidacja armii i produkcji broni. Jednak ja „pod skórą” wyczuwam jakieś niejasne, niezbyt czyste intencje. Publikuję go zatem nie tylko dlatego, że generalnie wart jest uwagi (a jako komentarz mógłby pozostać niezauważony) lecz również po to, by czytelnicy również mogli się odnieść do tego co wyczuwają w nim pomiędzy wierszami. Chętnie poznam wasze opinie.

Nowa Era

W niniejszym liście piszę w prostym stylu, tak aby nie było nieporozumień i nie zaistniała potrzeba, aby ktokolwiek interpretował znaczenie i cel udostępnienia tych informacji. List ten ma takie samo znaczenie dla wszystkich istot na Ziemi, jak i we wszechświecie, jest na tyle prosty, aby nie być podatnym na błędną interpretację i nie potrzebuje osoby trzeciej do tłumaczenia, opracowania, ani nadużywania informacji dla nikogo innego. Każdy przyjmie ten list w zależności od swojego zrozumienia, jak służyć ludzkości i uniwersalnej społeczności.

Aby osiągnąć pokój trzeba odnaleźć zasadnicze przyczyny konfliktów, a następnie idąc dalej należy wykorzenić przyczyny tych problemów tak, aby nigdy te konflikty się nie powtórzyły i wieczny pokój w umyśle, domu, mieście, państwie, planecie i we wszechświecie może zostać utrzymany.

W liście tym, jako założyciel Fundacji Keshe, po drugie jako człowiek, a po trzecie jako posłaniec pokoju w tych czasach, widzę to jako moją osobistą odpowiedzialność, aby ujawnić niewypowiedzianą prawdę tak, aby poprzez nią znaleźć główne przyczyny większości wojen w minionych wiekach na tej planecie. Ze zrozumienia przyczyn i korzeni problemów, ludzkość jako rodzina i kolektywnie jako rasa przechodzi do nowej fazy pokoju i dobrobytu.

Nazwijmy ten dzień nowym dniem oraz nową erą dla rasy ludzkiej i uczyńmy wpis pod tytułem NOWE PRZEZNACZENIE ludzkości.

Co to oznacza dzisiaj, dnia 28 lutego 2013, przywódca religijny jednego ze sposobów wielbienia Stwórcy zwanej Kościołem katolickim jako sekty chrześcijaństwa i jej przewodnik znany jako papież rezygnuje i w ten sposób otwiera ścieżkę do wyboru nowego Papieża.

Niektórzy ludzie mają nadzieję, że nowy papież przyniesie nową nadzieję na pokój, nie jako życzenie jednej części ludzkiej wspólnoty, ale jako rzeczywistość dla wszystkich ludzi na tej planecie.

Aby zacząć z czystym kontem i pracować na rzecz światowego pokoju oraz światowego traktatu pokojowego, trzeba wyłożyć na stół wszystkie obecne i wcześniejsze fakty, które spowodowały lub podjudzały wojny, a potem szczerze coś z nimi zrobić, tak aby żaden konflikt ponownie nie zakorzenił się w rasie ludzkiej prowadząc do wojny, lub nie dać komukolwiek możliwości ich wykorzystania, aby rozpocząć lub podburzać do wojen w przyszłości.

W przeciwnym razie te same błędne zachowania się powtórzą i te same wojny oraz konflikty pojawią się w przyszłości w różnych grupach społecznych.

Celem Nowej Ery jest ustanowienie wiecznego pokoju i zniesienie przyczyn wojny oraz produkcji narzędzi wojennych w celu wsparcia tych podziałów i deklaracji wyższości jednej rasy lub szkoły myśli i przekonań nad inną. Kiedy likwidujemy przyczyny wojny stwierdzamy, że​nie ma potrzeby, aby tworzyć narzędzia wojny, w czasie pokoju energia i intelekt człowieka mogą być wykorzystane, aby służyć innym i rozbudowywać swoją ogólną wiedzę w zrozumieniu samego siebie, swego środowiska, kreacji i Stwórcy.

Chciałbym przedstawić to, co było złe i co należy skorygować oraz co należy zrobić tak, aby błędy z przeszłości nie powtórzy się, a w przyszłości nigdy nie było wśród rasy ludzkiej żadnych podstaw do rozpoczęcia wojny na tej planecie i we wszechświecie.

Przede wszystkim bądźmy otwarci i oczyśćmy dom rodziny ludzkiej oraz zrozummy korzenie wielu byłych i obecnych wojen na tej planecie, wśród różnych ras, gdzie wszystkie rasy człowieka wywodzą się z tej samej matki.

Jedną z podstawowych przyczyn wojny na tej planecie przez co najmniej ostatnich 1000 lat było wykorzystanie imienia Boga i słowa religia.

Wojny były i do dziś są podżegane oraz toczone o dominację jednego rodzaju religii nad drugą, a podjęta przez przywódców tych tak zwanych religii Boga, aby dowiedzieć się, która religia ma więcej zwolenników, tak że dzięki większej liczbie, jedna religia może zebrać więcej pieniędzy, majątku i władzy poprzez ich różne urzędy pod nazwą synagog, meczetów, kościołów, świątyń i tak dalej.

W rzeczywistości najlepiej zorganizowany system wśród nich z jednym centralnym urzędem to chrześcijaństwo, islam i judaizm nigdy nie osiągnęły centralizacji z własnej winy przez podział i walki wewnętrzne.

Tak więc imię Boga było i jest używane do tworzenia podziałów między ludźmi, aby uzyskać więcej pieniędzy i prestiżu dla tych, którzy nazywają siebie kapłanami, imamami, rabinami i tak dalej, aby zaspokoić ich nieznaczące własne-życzenia i pragnienia pod pozorem Świętego imienia Boga.

Aby mieć pokój na ziemi istnieje potrzeba ujednolicenia podejścia człowieka do drogi wiary w Święte imię lub miejsca kultu.

Co to znaczy? Oznacza to, że od teraz, każdy wielbi swoją duszę jak wielbi tzw Boga lub Stwórcę pod różnymi nazwami i sztandarami.

Każda dusza jest sama w sobie podłączona oraz jest częścią duszy Stwórcy i duszy innych bratnich istot na tej planecie i we wszechświecie.

Od początku czasu proces ten doprowadził do powstania różnych istot w różnych częściach i czasach we wszechświecie i ani proces, ani sam czas kiedykolwiek się skończy.

Ten akt czczenia własnej duszy przyniesie taki rezultat, że człowiek nie zrobi krzywdy sobie i przez to nie będzie krzywdzić innych.

Poprzez ten sposób życia i myślenia poprawnie o swoim postępowaniu, każdy unika wszystkich problemów dla siebie oraz bratnich istot na tej planecie i wszechświecie.

Przykazanie „Nie będziesz kradł” nie oznacza wyłącznie fizycznej kradzieży rzeczy materialnych z kieszeni innego człowieka, oznacza również okradanie duszy, która wymaga, aby podnieść się do wyższych poziomów doskonałości we wszystkich wymiarach stworzenia. Więc, kiedy jeden kradnie od drugiego, ten czyn także powoduje stratę dla duszy ofiary, dlatego wpływa to na dwa aspekty, jeden fizyczny i jeden dla duszy ofiary.

Jednak dusza jest świadoma złego zachowania jej fizycznej części i w zamian interakcje duszy ukarzą ciało fizyczne, nawet niewidoczne zbrodnie, które są uczynione w sekrecie, ponieważ nic nie może się ukryć przed niezależną i doskonałą duszą.

Następnie przyjrzyjmy się, jak imię Stwórcy zostało użyte do skrzywdzenia tak wielu ludzi na przestrzeni wieków, aby nieliczni zdobyli i utrzymywali uprzywilejowane życie z fałszywym imieniem Boga.

Aby utrzymać swoją pozycję, zaangażowali i okradli inne dusze, które są na drodze służenia Bogu, Allachowi lub innemu imieniu, które człowiek wybrał aby nazwać oryginalne źródło istnienia lub Stwórce.

Interesujące jest to, że w różnych językach ojczystych ciecz życia bez której człowiek nie może istnieć, nazwana została: woda, aqua, abe, etc., a te różne dźwięki, które człowiek wybrał aby nazwać ten sam podmiot nie zmieniają zasadniczych życiodajnych atrybutów tej substancji.

To dlaczego imię Stwórcy wody ma być inne, gdy w istocie daje życie ciału i duszy człowieka?

W ostatnich latach, w mojej banicji, wygnaniu i więzieniu, w różnych formach, w różnych częściach świata, przez różne narody i przywódców państw oraz religii, zdałem sobie sprawę z jednego faktu, takiego, że przywódcy na świecie, religijni czy polityczni nie boją się mojej wiedzy, ale boją się tego, co moja wiedza zrobi z czasem ujawniając ich wykroczenia i zawstydzi ich, to co uczynili źle innym używając fałszywego imienia religii i narodów.

Pozwól mi wyjaśnić, dlaczego zatytułowałem tę część niniejszego listu „Nowy papież, nowa nadzieja”.

Dlaczego ten tytuł?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, ponieważ imię i tytuł papieża jest przypomnieniem tego jak imię Stwórcy było używane od wieków przez gabinety różnych religii, nie tylko do gromadzenia bogactw, ale do ochrony sprawców w tym domu w imię Stwórcy.

Dom Boży stał się schronieniem dla tych, którzy krzywdzą bliźnich swoim złym zachowaniem, jednak ten dom lub jakkolwiek inaczej go nazwiemy i jakkolwiek ich nadużywanie imienia Stwórcy może być nazwane i opisane.

Dzisiaj, 28 lutego 2013 r., jeden z tych złoczyńców rezygnuje pod pretekstem niemożności wykonywania swoich obowiązków jako lider jednego z kościołów, ale jaka jest prawda o tej nagłej rezygnacji papieża?

Otwórzmy księgę bieżących wydarzeń na świecie, nie dla przywódców świata, ale dla ludzkości, a następnie zajmiemy się krzywdami z przeszłości w dalszej części listu.

Obecny Papież, który dziś rezygnuje jest powiązany z różnymi wykroczeniami, głównie przez tych samych bogobojnych ludzi z którymi był w lidze, aby rabować i okradać z dusze innych poprzez swe niecne uczynki, a to nie powinno być tak .

Pozwól mi wyjaśnić. Obecny papież musiał zrezygnować ze względu na kilka faktów, które zostały ukryte przed opinią publiczną: Po pierwsze jego nazwisko jest bezpośrednio związane z wieloma indywidualnymi i zbiorowymi przypadkami pedofilii w USA, Kanadzie i Irlandii.

Nakaz aresztowania oraz skazanie są oparte na jednoznacznych dowodach w przypadku księży, którzy zostali aresztowani i uwięzieni przez władze w różnych częściach świata i oskarżeni przez wyznawców tych fałszywie bogobojnych ludzi o udział w nieludzkim traktowaniu i molestowaniu chłopców i dziewcząt, które były pod ich ochroną dla rozwoju ich dusz.

Po drugie, co nie zostało podane do publicznej wiadomości, to że papież wykorzystał wszystkie pieniądze i bogactwo, które zostały zebrane w minionych stuleciach, w imię Boga, pod pieczą księży w domach bożych do prowadzenia otwartych i ukrytych wojen z innymi religiami i wyznaniami, poprzez wspieranie, finansowanie i prowadzenie wojen przy użyciu różnych narodów, na które mają wpływy, w celu utrzymania finansowej dominacji jednej religii nad innymi.

Biorąc za przykład wojnę na Bliskim Wschodzie między Żydami a muzułmanami w ostatnim czasie, te nieustanne wojny były i ciągle tworzą podział między dwiema religiami, które żyły przez wieki pokojowo obok i między sobą.

Kościół katolicki finansował i podżegał do wojen tak, aby w czasie walk między jego dwoma konkurentami, kościół papieski może pokazać się dla oka przeciętnego człowieka jako lepszy niż dwa pozostałe, a więc może zebrać więcej zwolenników a w konsekwencji więcej dochodów od nowych wyznawców.

Ci nowi zwolennicy będą uważać, że dom papieski jest najlepszy spośród trzech, a tym samym może gromadzić więcej bogactwa i władzy, poprzez podżeganie konfliktów i finansowanie tych fałszywych wojen wykorzystując religię wśród stworzeń Stwórcy na tej planecie.

Jednocześnie widać, jak ten sam Kościół stworzył pokojowe środowisko w Unii Europejskiej, które były prezydent Francji określił jako organizacje chrześcijańską.

Jeśli więc Watykan potrafi uspokoić swoich zwolenników w Europie, dlaczego nie podjąć tego samego wysiłku, aby przynieść pokój dla reszty ludzkości, jeśli imię Boga ma być stosowane w poprawny sposób?

Dlaczego europejska wspólnota chrześcijan ma być przyczyną wojny między muzułmanami i chrześcijanami oraz Żydami na innych kontynentach, gdy europejskie narody są największym producentem maszyn i narzędzi wojennych?

Ten wzorzec zachowania i postępowania został wykorzystany przez ten sam kościół, ponieważ zgromadził więcej zwolenników i dobrobytu w Afryce, Ameryce Południowej oraz Azji Środkowej, gdzie wojny między religiami, wszczęte w tzw imię osiągnięcia pokoju oraz w imię Boga, były finansowane przez religijne pieniądze z Watykanu, pod sztandarem i wykorzystaniem USA, Wielkiej Brytanii i innych krajów z tej samej wiary.

Jednocześnie ta wyższość potęgi światowej poprzez Watykan i chrześcijaństwo zostało wykorzystane w kontekście technologii jądrowej także w niedawnej przeszłości, gdzie z wyjątkiem Chin i niechrześcijańskich Indii, reszta chrześcijańskich mocarstw atomowych użyło sobie nadanego prawa weta oraz fałszywej struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu powstrzymania islamskich narodów od osiągnięcia energii jądrowej i uczynili największą zbrodnią, jeśli ktokolwiek oprócz chrześcijańskich narodów rozwija technologię nuklearną.

Robi się to w celu utrzymania wyłączności na energię jądrowej w rękach Watykanu i jego państw operacyjnych, a wszelkie próby jej uzyskania przez niereligijny i niechrześcijański naród jak Iran jest uznane za zagrożenie dla pokoju na świecie.

Ale w rzeczywistości jest to zagrożenie dla władzy tzw. urzędu papieża.

Tylko grozi wyrównaniu równowagi sił, jeżeli Iran i inne kraje osiągnął technologie nuklearną.

Dlaczego te narody chrześcijańskie i jądrowy klub narodów nie używa tych samych naukowców i wiedzy, aby tworzyć narzędzia pokoju i promować pokojową działalność?

Dlaczego rząd brytyjski podróżuje z pełnym zespołem kilkuset ekspertów wojskowych i od uzbrojenia aby odbyć specjalną podróż w celu sprzedaży narzędzi wojny do innego narodu na Bliskim Wschodzie, tylko z korzyścią dla brytyjskiej siły roboczej i nikogo innego, a promuje się jako naród miłujący pokój?

Dlaczego człowiek miałby kiedykolwiek dotykać tych narzędzi wykonanych z wysiłkiem przez innego człowieka, które mogą zakończyć życie innej istoty, czy to człowieka na Ziemi, czy innych stworzeń Boga we wszechświecie?

Dlaczego wytwarzanie broni stało się modne wyłącznie wśród chrześcijańskich narodów, kiedy jasno zostało powiedziane: „Nie zabijaj”.

Chrześcijanie tworzą narzędzia wojny i zachęcają innych do korzystania z nich, aby zabijać, tak że z kolei mogą tworzyć zyski dla swoich narodów w zamian za utratę życia przez innych.

To jest inny rodzaj morderstwa, sprzeczny z zasadami Boga.

Dlaczego nowy papież i inni przywódcy religijni Ziemi nie zorganizują religijnej konferencji pokojowej oraz nie wyegzekwują pokoju jako jedynego obowiązku religijnego?

Ciekawe dlaczego Europejskie narody usunęły granice z Europy w ciągu ostatnich dwudziestu lat, tak że nie ma potrzeby dla dużych armii oraz demobilizują swoje wojska, a tymczasem te narody zachęcają do sprzedaży broni dla innych, poprzez promowanie ochrony swoich granic?

W zasadzie nie powinno być żadnych granic i nowe technologie które ujawniliśmy gwarantują zniesienie granic.

Bezpieczeństwo narodowe powinno spoczywać w rękach policji, a nazwa armia powinna zostać wymazana z ludzkiego słownictwa i języka.

Słowo „armia” powinno zostać pochowane w grobie historii wraz z brutalnymi ludźmi z przeszłości.

Słowo „armia” powinno zostać usunięte z narzędzi pokoju, a produkcja broni powinna być zniesiona i karalna według każdego prawa, w każdym kraju na Ziemi i poza nią.

Jednym z słabo znanych faktów jest to, że pod szyldem pokojowego narodu Szwajcaria była największym dostawcą narzędzi wojny do armii niemieckiej w czasie II wojny światowej.

Ten tak zwany pokojowy naród jest największym producentem i dostawcą najbardziej potwornych broni wojennych, które człowiek widział na tej planecie, a czerwony krzyż w jego fladze jest tak naprawdę kolorem krwi w której ten naród unurzał się poprzez śmierci jakie spowodował, dostarczając broń do zabijania innych w tej wojnie.

Zachowanie tego udającego pokojowy naród przynosi hańbę dla jego nazwy i wstyd dla słowa „pokój”.

Te akty oszustwa w produkcji i tworzeniu narzędzi wojny oraz wywoływania wojen między ludźmi tej samej planety oraz we wszechświecie muszą się skończyć.

To nieuczciwe wytwarzanie broni powinno zostać wstrzymane i zastąpione pokojowymi działaniami, natychmiast, a nie w jakimś okresie czasu.

W każdym razie nowe technologie, które udostępniliśmy uczyniły obecną technologię jądrową oraz najbardziej zaawansowaną technologię wojskową przestarzałą i jeśli narody chciałyby zobaczyć potęgę tej technologii jesteśmy gotowi, aby pokazać jej moc do całkowitego unicestwienia wszystkich broni jakie człowiek wykonał na przestrzeni wieków.

Pozwolimy narodom, które posiadają pamięć USB, zobaczyć jak amatorskie stały się obecne i najbardziej zaawansowane technologicznie bronie oraz technologia obronna Zachodu, w porównaniu do nowego programu kosmicznego technologii obrony kosmicznej opracowanej dla ochrony człowieka w przestrzeni z jej naturalnymi zagrożeniami.

Ta moc została pokazana kilka razy w ciągu ostatnich dwóch lat przez rządy, które są nastawione pokojowo, przechwytując najbardziej zaawansowany samolot z nieba jak sokół łapie muchy w locie.

Dzięki tej nowej technologii i przy użyciu tylko jednego systemu, wszystkie granice, lądowe i morskie połączenia dowolnego kraju mogą zostać zamknięte w celu zatrzymania każdej dostawy broni drogą morską, powietrzną lub lądową.

Gospodarkę kraju takiego jak Wielka Brytania czy USA, można doprowadzić do pełnego zatrzymania eksportu lub importu, jeśli jedna jednostka wyposażona w nową technologię przeleci nad granicami tych państw, może elektronicznie wyłączyć wszystkie silniki i sposoby komunikacji odpowiednio każdego statku na morzu, samolotu w powietrzu oraz samochodu na ziemi.

Myślmy i rozmawiajmy o pokoju oraz zachowujmy się pokojowo, pozwólmy religijnym i politycznym przywódców świata wykorzystywać swoją władzę i pozycję, aby uczynić produkowanie broni najbardziej ohydną zbrodnią w której człowiek może uczestniczyć, jeśli szczerze wyznają prawdziwego Boga.

Zabijanie jest zabronione we wszystkich religiach i od teraz człowiek, który produkuje narzędzia do zabijania innego człowieka pod sztandarem wojny, obrony i odwetu jest najbardziej grzesznym człowiek, który kiedykolwiek istniał.

Zobaczmy kto chciałby zostać wysłany do najciemniejszych punktów wszechświata za myślenie, projektowanie, produkcje i korzystanie z broni, aby zabić drugiego człowieka.

W rzeczywistości nie powinna istnieć żadna technologia broni nuklearnej w rękach jakiegokolwiek narodu czy religii lub jej agencji pod sztandarem jednego narodu bądź rasy ludzkiej.

Jak to się stało, że wszyscy źli to muzułmanie i Żydzi podczas gdy inni wyznawcy Boga w imieniu chrześcijańskich narodów są zbawcami, poprzez sprzedaż broni dla nich, aby zabijali siebie brukając swą tradycję oddawania czci Stwórcy.

Dlaczego naród powinien czuć się dumny z posiadania największych dochodów ze sprzedaży broni i konkurować z innymi, aby zobaczyć kto sprzeda więcej broni dla tych, którzy jej nie potrzebują?

Gdy narzędzia wojny są wykonane to zwykle są stosowane, a to prowadzi do większej ilości śmierci i cierpienia oraz bardziej szkodzi duszom innych.

W rzeczywistości kraje produkujące broń muszą rozniecać więcej wojen, aby mogły utrzymać swoje fabryki i zatrudnienie.

Więc produkcja broni potrzebuje wojen aby przetrwać, a to z kolei przynosi więcej cierpienia dla tego, kto ich używa, zabijając czyjeś dziecko lub czyjegoś ojca.

Od teraz inicjatorzy wojen i producenci narzędzi wojennych są współodpowiedzialni za zabijanie i w oku Stwórcy spodka ich ta sama kara jak człowieka, który pociągnął za spust, by zabić drugiego człowieka i zakłócić jego duszę.

Zatem zbrodnia producentów niesie tą samą wagę jak przestępstwo tego, kto pociąga za spust.

Podobnie kara dla człowieka pociągającego za spust żeby zabić innego człowieka lub jego dziecko jest taka sama dla całego narodu produkującego broń i narzędzia za pomocą których dochodzi do zabijania, a dochód ze sprzedaży broni idzie na korzyść tego narodu i jego obywateli.

Wstydzić powinien się człowiek, organizacja i naród, który myśli, czerpie korzyści i pociąga za spust, by zabić inną istotę.

Więc niech nie będzie więcej wojen, ponieważ pewnego dnia te intencje zabijania innych mogą spowodować atak na naród, który produkuje tą broń.

Teraz, gdy człowiek został ostrzeżony o jego wykroczeniach w podsycaniu konfliktu i produkcji narzędzi wojny, te dzieci i beneficjenci, którzy dziedziczą fizyczne bogactwa wytworzone przez te złe działania także dziedziczą karę za wykroczenia swych ojców.

Jeśli chciwi ludzie chcą pozostawić nieskalane imię dla swojego rodu, powinni rozważyć, że ta sama chwała i ten sam wstyd będą dziedziczone przez ich potomstwo i ich dusze.

Tak więc przyjrzyjmy się tym, którzy chcieliby umieścić swoich najdroższych w ciągłych zawirowaniach krótko trwałego pokoju ich duszy we wszystkich domenach stworzenia poprzez fizyczne myśli i działania w czasie pobytu w formie fizycznej na tej planecie.

Człowiek potrzebuje do żyć, myśleć i zachowywać się poprawnie od narodzin do fizycznego grobu i powinien nauczyć się poprawnego zachowania nie tylko po to, aby nie popaść w wieczność do najniższych poziomów stworzenia, ale aby mieć pewność, że to samo nie spotka jego ojców oraz potomstwa.

Wtedy nie będzie żadna dusza poszkodowana lub zdeprymowana poprzez niewłaściwe działania innych w jego naturalnym rozwoju, aby osiągnąć najwyższy poziom, aby sprostać swego Stwórce, a w tym samym czasie gdy nikt nie rozpoczyna konfliktów, nikt nie musi tworzyć narzędzi wojny aby szkodzić innym.

Od teraz duma nadejdzie z bycia prawdziwym sługą dla całego stworzenia, a nie od bycia największym producentem broni na świecie.

Podobnie, tych których pieniądze są wykorzystywane do finansowania udziałów firm produkcyjnych broń i technologii obronnej będzie siedzieć na tym samym siedzeniu jak człowiek, który pociąga za spust, aby zabić, ponieważ akcjonariusze korzystają na ilości sprzedaży firmy i dywidend, które zainwestowali, czy to przez fundusze emerytalne lub jako jednostki.

Odchodzenie od wojny powinno stać się nawykiem człowieka, nie ze strachu przed karą, lecz z przyjemności możliwości podniesienia własnej duszy i innych na wyższe poziomy, otrzymując błogosławieństwo ich duszy.

Niech to będzie lekcja dla tych, którzy próbują usprawiedliwić podżeganie do wojny i wytwarzanie narzędzi wojny.

Ponownie pytam, dlaczego Watykan nie wykorzystuje swoich wpływów aby zaprowadzić pokój przez bycie i zainicjowanie pokoju zgodnie z myślą, działaniem i pracą pobłogosławionego Chrystusa (pokój jego duszy)?

W oczach osiemdziesiąt procent populacji Ziemi, którzy nie są wyznawcami Chrystusa, chrześcijanie są głównie zaangażowani w produkcje broni i promowania ich sprzedaży, a więc chrześcijanie pod sztandarem jakiejkolwiek sekty są znani jako „handlarze śmierci”.

To jest całkowite przeciwieństwo tego dlaczego Chrystus (błogosławione jego imię) oddał i poświęcił swe życie.

Obowiązkiem nowego papieża, jest zmienienie działania wspólnoty chrześcijańskiej z bycia handlarzami śmierci, jeśli ma spełnić życzenie swego proroka Chrystusa (najświętsze jego imię).

Stąd tytuł „Nowy papież, nowa nadzieja”.

Nie muszę pisać o nadużywaniu imienia Mahometa (pokój jego duszy), zostało to dobrze przedstawione w kartach historii minionych wieków.

Nawet jego imię jest używane do wzbudzania większej ilości zabijania, jakby to było prawo człowieka zabijać w jego imieniu.

Gdzie on tylko głosił by niszczyć posągi, żeby ludzie czcili tylko jednego stwórce, to człowiek chciwy i u władzy wykorzystał tę myśl niszczenia posągów, aby zabijać innych ludzi.

Mohammed (pokój jego duszy) powiedział, że karą dla złodzieja jest amputacja palca i ręki, więc co jest karą za zabicie innego człowieka w imię tego samego proroka?

Obecnie zabijanie w imię jego zostaje nagrodzone plastikowym kluczem do bram nieba, jest to brama którego Boga?

Bóg który promował pokój i jedność, Bóg który oddał życie syna, aby przynieść pokój dla zwierzęcej natury człowieka, który szuka na różne sposoby, aby udowodnić i podkreślić swe osobiste ego w imię samego siebie, swojego narodu i religii, choć w rzeczywistości nie służy innym ludziom i Bogu, lecz sobie.

Teraz to muzułmanie są zawsze winni, wcześniej to byli Żydzi, a jeszcze wcześniej komuniści itd.

W rzeczywistości wojny minionych wieków i nieodległej przeszłości były rozpoczynane z powodu religii, które chcą zdobyć przewagę w gromadzeniu większej ilości bogactwa poprzez darowizny od ludzi, którzy myślą, że ich wkład jednego dnia tygodnia i roku zostanie wykorzystany dla dobra bliźnich oraz dla przywrócenia pokoju.

Ale w rzeczywistości ich wkład kupił więcej broni i finansował więcej wojen, niż jakiegokolwiek inne źródła na tej planecie.

Faktem jest, że przesłanie „nowy papież, nowa nadzieja” ma zastosowanie nie tylko do chrześcijańskich wyznawców Boga, tak samo powinny zachować się wszystkie religie i sekty oraz ich liderzy na tej planecie.

W rzeczywistości nie ma pieniędzy w skarbcach podziemnego Banku Watykańskiego, znowu dzięki działaniu tego samego Papieża, który złożył rezygnację w podejrzanych okolicznościach.

Gdy niemiecki kardynał został papieżem siedem lat temu, jedną z jego pierwszych decyzji było uczynienie się głową Banku Watykańskiego, natychmiast przeniósł wszystkie rezerwy drugiego największego banku na świecie do banku centralnego Niemiec, te same transfery do banku centralnego Niemiec zostały wykonane przez tzw traktat Unii Europejskiej, jako warunek wstępny, aby wprowadzić euro.

Ale tym razem pieniądze Watykanu zostały wykorzystane do wsparcia strat zachodnich rządów chrześcijańskich, które straciły wszystko w ostatnich latach przez rynek i upadłości banków.

Zrobiono to, aby zachować przewagę tak zwanych chrześcijańskich rządów europejskich w obecnych kłopotach finansowych w Europie i USA.

Początkowym powodem przeniesienia bogactw Watykanu do banku centralnego Niemiec w pierwszych dniach dojścia do władzy nowego papieża było uniknięcie płacenia dużych roszczeń w sprawach sądowych w Stanach Zjednoczonych i Irlandii oraz na całym świecie za kapłanów, którzy maltretowali dzieci.

Więc kiedy międzynarodowe roszczenia sądowe zostały doręczone do Watykanu aby spłacić te wysokie kary za wykroczenia swoich kapłanów zabrakło istniejących funduszy. Ze względu na oszustwo pieniędzy już nie było z banku i nigdy nie wróciły, a teraz są zupełnie stracone w wspieraniu wojen i rządów oraz ich niepowodzeń finansowych w systemach bankowych.

W rzeczywistości jedynie aktywa jakie pozostały w Watykanie na papierze nie są niczym więcej niż kilkoma obszarami, które nie zostały już pożyczone jako rękojmia do prowadzenia spraw złamanych systemów.

Ale w rzeczywistości finanse kościoła są ukryte pod hasłem większej wojny która ma nadejść.

Te nowe i intensywne wojny są potrzebne, aby stworzyć więcej zwolenników i bogactwa dla nowego papieża, aby utrzymał swoją władzę.

Nie pozwolimy aby ta wojna mogła dojść do skutku, a jeśli ją zaczną to będzie oznaczać koniec miłości Boga do tego sektora ludzi.

Jak Mohammed (błogosławione jego imię) wypędził Żydów za ich zbrodnie wobec Chrystusa (błogosławiona jego dusza), tak będzie gorsza kara dla chrześcijan jeżeli będą prowadzić wojnę lub wywołają kolejną wojnę jak czynili i jak wyjaśniono powyżej.

Żydom zajęło wieki aby odzyskać wolność i tym razem ich nie będzie, jeśli ścieżka wojny jest wybierana przez jakikolwiek naród i religie, czy to chrześcijańską, muzułmańską, Żydowską, komunistyczną, lub jakikolwiek inny sposób czczenia siebie w materialistycznej separacji szkoły myślenia.

Tak więc rezygnacja papieża ogłoszona w lutym jest zbudowaną procedurą ochrony, by nikt nie mógł zostać obwiniony.

Ten człowiek schronił się w innym domu Bożym i nie chce nikogo widzieć oraz nie rozmawiać z nikim więcej, więc nie może zostać poproszony o wyznanie prawdy.

Moje zawołanie jest proste: do sprawiedliwego, równego i trwałego pokoju wśród ludzi na naszej planecie. Jeśli afrykański prezydent może zostać zabrany ze swojego stanowiska do międzynarodowego trybunału sądowego w Holandii na rozprawę za zbrodnie przeciwko ludzkości i wykorzystywania dzieci-żołnierzy do zabijania, gwałcenia i grabieży, zbrodnia człowieka w szatach Boga jest bardziej haniebna niż tego prezydenta.

Tak więc ten człowiek powinien zostać przesłuchany, który popełnił przestępstwo, kiedy był obdarzony zaufaniem osób powierzających swoje dzieci i finanse w jego ręce oraz jego kapłanów, powinien zostać ukarany w tym samym sądzie oraz zostać osądzony przez wyznawców innych sposobów kultu na świecie, a nie być sądzony przez własnych zwolenników w tych sądach.

Haga nie powinna stać sądem białoskórych piętnujących wyznawców innych religii i ras, musi podjąć działania wobec wszystkich nagannie postępujących ludzi w każdej dziedzinie władzy, czy to politycznej, wojskowej lub religijnej.

Wytoczcie mu rozprawę, jak afrykańskiemu prezydentowi i przywódcom Europy Środkowej pod koniec lat dziewięćdziesiątych, którzy zostali wysłani do tego samego sądu międzynarodowego, a jeśli zostanie oczyszczony ze wszystkich zarzutów to wypuście go na wolność.

W innym wypadku przykujcie tego człowieka do murów więzienia, aż do jego ostatniego tchu i usuńcie jego nazwisko z listy papieży po tych który byli prawdziwie oddani, jak Jan Paweł II, ostatni prawdziwy papież z przed siedmiu lat, który służył człowiekowi w imię Boga.

Problemem jest to, że zbrodnie popełniane w imię religii dały siłę sprawcom i także wyznawcom religii, jak widzą że liderzy ich tzw wiary robią źle i nie ponoszą za to żadnych konsekwencji, więc ich naśladują, myśląc że nigdy nie zostaną złapani.

To oznacza, że są liderzy i królowie, którzy źle uczynili, mieli religie oraz aparat religijny do swojej ochrony.

Ci przywódcy i królowie pod przykrywką ochrony politycznej oraz dyplomatycznej powinni zostać poddani tym samym prawom jak każdy inny.

Oznacza to, że jeśli mają obowiązek chronić swoich obywateli, a w tym procesie nadużyli swojej pozycji poprzez zabijanie, gwałty (chłopców i dziewcząt), zabijanie dzieci dla ich własnego ego i przyjemności seksualnych, jak niektórzy czynili i nadal tak postępują, ci liderzy i królowie powinni stanąć przed sądem w Hadze natychmiast, aby nie mieli nawet szansy na ucieczkę lub popełnienia swingowanego samobójstwa.

Ci przywódcy i królowie powinni zostać postawieni przed sądem w Hadze i być traktowani jak inni ludzie, a jeśli okaże się, że popełnił te zbrodnie, to powinni zostać ukarani surowiej niż normalni ludzie z ulicy.

Jeśli ojciec rodziny zabija i gwałci swoje dzieci, za które jest odpowiedzialny, obecnie i w przeszłości taki ojciec został ścięty lub uwięziony. Więc nie powinno być inaczej z ojcem kościoła, meczetu czy synagogi, prezydenta albo króla lub królowej, który nadużywa swojej pozycji, aby skrzywdzić ciało lub duszę dziecka lub innego bratniego stworzenia.

Pozwólcie, że wyjaśnię kilka z tych przypadków. Jednym z powodów, dla których Fundacja Keshe była pod taką presją w Belgii nie było sporych nacisków z sektora politycznego, ale od tych, którzy używają aparatu politycznego, aby wzbogacić się i napełnić swoje kieszenie. Ale ci ludzie mieli ochronę człowieka, który jest największym przestępcą na ziemi.

Istnieje ponad pięćdziesiąt przypadków wykorzystywania i zabijania dzieci w międzynarodowych sądach w jego osobistym imieniu, ale jest chroniony przez Watykan, a jednocześnie odrzucony przez inne rodziny królewskie w Europie za swoje zachowanie.

Nie widziano go aby pełnił jakiekolwiek funkcje królewskie w Europie od lat, a ludzie którzy go chronili wykorzystują jego słabość, aby wypełnić swe kieszenie bogactwem narodu.

Nie wspominam o jego imieniu, gdyż pisanie o tym by przyniosło wstyd mojemu pióru prawdy, ale jeśli chcesz się dowiedzieć o nim i jego kumplach, przeczytaj belgijską prasę między 15-18 stycznia 2012 r. z całymi zdjęciami, pełne cztery strony.

Pełnił funkcje publiczne tylko dwa razy w całym 2011 r., inni członkowie europejskich rodzin królewskich i przywódców politycznych zachodu są świadomi jego gwałtów oraz mordów i trzymają się oraz swoje dzieci z dala od niego.

Tak naprawdę to, co napisałem wcześniej, nie jest dalekie od rzeczywistości także dla plemienia żydowskiego, które powinno wyciągnąć wnioski ze swego cierpienia od wieków, a zwłaszcza z ubiegłego wieku. Po otrzymaniu ziemi, którą mogą nazwać domem, zamiast pokojowo współżyć z przyjaciółmi w Palestynie, wybrali aby w imię Boga toczyć więcej wojen i mordować wśród swoich krajów sąsiedzkich.

Naszą nadzieją było, że zrozumieli co to znaczy być wypędzonym z domu oraz mieć skonfiskowane oszczędności życia, tak jak to miało miejsce w czasie II wojny światowej.

Myśleliśmy, że dzięki temu zobaczą jak postępować i nie będą czynili tego, czego nie chcą aby im uczyniono.

Przeciwnie do naszych oczekiwań widzieliśmy nic, tylko uczynione najgorsze przez to plemię dla innych i dla krajów sąsiednich, jak zostało uczynione dla nich w ostatnich wiekach.

Tak więc znowu używa się imienia Boga aby powodować więcej cierpienia dla własnych korzyści, jak już wcześniej zostało powiedziane.

Widzieliśmy to aż nazbyt otwarcie w wiadomościach z ostatnich lat i jest to zbyt żenujące aby powtarzać te okrucieństwa używając świętego imienia Mahometa i jego nauk, tak jak to miało miejsce przez wyznawców Mojżesza i Chrystusa.

To samo można powiedzieć o wyznawcach Mahometa (niech będzie błogosławione jego imię), ci którzy użyli jego imienia i nauk dla własnej korzyści finansowej, zabijali i grabili majątek innych wierzących używając świętego imienia Allaha.

Jedna wiara nie jest gorsza od drugiej w zadawaniu cierpienia dla swoich zwolenników i innych.

Maltretowanie przez człowieka swoich bliźnich było takie samo na przestrzeni wieków pod różnymi nazwami i transparentami, a wszystkie przyniosły cierpienie fizycznego ciała człowieka, ale nie jego duszy.

Dusza człowieka rodzi się czysta i wieczna, nie potrzebuje więzi i przynależności do Stwórcy, ponieważ jest częścią Stwórcy oraz tworzy związek między materią a wielowymiarowością; istnieje w wiecznym spokoju, obfitości, oświeceniu i pokoju.

Znalezienie wiecznego pokoju może zostać osiągnięte przez człowieka tylko w jeden sposób, taki że z imienia Stwórcy staje się centrum jedności rasy, a nie podziału dusz.

Szansa na pokój, która jest obecnie w zasięgu ręki nie powstała przez przypadek, oznacza moment, gdy inteligencja większości mieszkańców tej planety osiągnęła poziom, gdzie można nie tylko wspierać się, ale także asystować, pomagać i poświęcać czas na naukę swoich bliźnich, aby osiągnęli nowy poziom zbiorowego zrozumienia całości istnienia, a nie ograniczać się do życia jak rasa pustelników na tej pięknej wyspie Ziemi w oceanie radosnego życia wszechświata.

Służenie ludzkości i innym pochodzi z komfortu myśli oraz pokoju dla ciała i duszy, a teraz gdy otworzyliśmy bramy wiedzy uniwersalnej, to jest czas, aby człowiek uczynił krok zaufania w swoją duszę, Stwórcę i siebie, aby uwolnić się z kajdan materialistycznego życia, które nie jest wiele warte i nie trwa długo.

Wołanie do synów Adama jest proste: zbierajcie się w zgodzie i skorzystajcie z lotu powrotnego do sfery kreacji, jak ten czas jest przeznaczony, nie z wyboru, ale poprzez łaskę Bożą, aby uwolnić was z okowów samo-wyrządzonej ziemskiej niewoli.

Ci, którzy zwą siebie władcami i królami oraz przywódcami religijnymi, straciliście swoje pozycje władzy, chyba że je zajęliście, aby służyć dobru człowieka, tak jak zostało obiecane.

Nadszedł czas, kiedy wy przestępcy oraz ci którzy nadużyli zaufania ludzi stawicie czoła swemu losowi i nie zaznacie litości, cokolwiek byście sądzili o swoich działaniach.

Wy to wiecie wewnątrz siebie, a z czasem wasze własne dusze powinny doprowadzić was do poziomu, gdzie zasłużycie na istnienie w królestwie stworzenia.

Tak więc od teraz nie będzie karania przez człowieka lub Boga, ale samoregulacja własnej chciwości i pragnień, która umożliwi służbę i stworzenie pokoju dla wszystkich stworzeń Bożych we wszystkich królestwach stworzenia we wszystkich wymiarach wszechświata.

Czas ognia i piekła się skończył, ale czas strachu przed nieosiągnięciem ostatecznej jedności dusz ze Stwórcą jest nowym porządkiem Ziemi, a w rzeczywistości jest uniwersalnym prawem istnienia.

Błogosławieni są ci, którzy rozumieją podaną wiedzę oraz oceany obfitości pokarmu dla duszy i nie lękają się nieznanego; nieznane jest częścią własnego strachu bycia słusznym i sprawiedliwym dla siebie i innych w domenach fizyczności lub niematerialności.

Moje wezwanie jest proste czy dla ludzi władzy czy dla potrzebujących: pomagajcie sobie nawzajem, tak że w zjednoczonej fizyczności dojdziecie do zjednoczenia waszych dusz, a tym samym jako jeden kwiat możecie wznieść się na nowy poziom zrozumienia prawdy o sobie, waszej zjednoczonej duszy oraz Stwórcy wszechświata i uniwersalnego kosmosu.

Ludzie spędzili wystarczająco dużo czasu walcząc o wodę, dla przyjemności, dla kawałków Ziemi oraz dla pozycji, statusu i bogactwa, które są niczym innym, jak pyłem tej najmniejszej ze wszystkich planet i pyłkiem we wszechświecie zwanym domem.

Jednoczcie się służąc sobie nawzajem a poprzez to odnajdziecie klucz do tajemnic stworzenia i otworzycie drzwi, które trzymały was z dala od ponownego spotkania z innymi którzy są tacy sami w sferze duszy oraz sferze niematerialnej.

Moje wołanie z mojej formy fizycznej oraz nowego raju wolności jest proste: uwolnijcie się z więzów fizyczności a znajdziecie pokój w służbie duszom innych.

Moje wezwanie do nowego papieża, islamskich przywódców religijnych, rabinów żydowskich i innych przywódców wiary, tradycji i światowych liderów jest proste: proszę zobowiązać swoją wiarę, swoich zwolenników oraz swoje narody, nie na papierze, ale w działaniach i czynach dla wiecznego pokoju na świecie oraz światowego traktatu pokojowego, a my w zamian otworzymy drzwi obfitości, pokoju i spokoju dla waszych zwolenników, jak czynimy teraz i w przeszłości dla innych ludzi i stworzeń wszechświata.

To samo wezwanie tyczy innych przywódców religijnych i wiar oraz ścieżek oświecenia na Ziemi: odłóżcie na bok swoją hierarchię złotych pałaców i świątyń, które w imię Stwórcy służą stwarzaniu cieni z nicości.

Poproście swoich wiernych aby wszyscy myśleli w ten sam sposób, aby służyć, a nie szukać czegoś w zamian lub zapłaty, służba skłoni dusze do wspomagania fizyczności, aby odnaleźć pokój i poprzez to uwolnić człowieka z fizycznych okowów potrzeb do zaspokojenia jego miłości własnej, poczucia satysfakcji i samozadowolenia.

Jestem sługą wszystkich we wszystkich aspektach tworzenia, a nie tylko ludzi, a tak naprawdę prawdziwie oddani słudzy ze wszystkich królestw stworzenia powinni zrozumieć pozycję i głębie bliskości, którą zaoferowałem temu plemieniu człowieka do osiągnięcia, jeśli zdecyduje się zjednoczyć w służbie bliźnim i innym we wszechświecie.

Weźmy na przykład obszar ziemi i dojrzałość jej ludzi. Iran był kiedyś imperium i przez to nauczył się, że wojna nie jest rozwiązaniem dla jej poddanych. Dlatego Irańczycy trzymali się z dala od machiny wojennej przez ponad trzysta lat, ale bronili swoich rodaków w zbiorowej jedności, mimo że należą do wielu plemion i kultur.

Teraz nadszedł czas, aby wziąć przykład z Iranu i Irańczyków oraz przynieść to samo dla rasy ludzkiej.

%d bloggers like this: