Nowe Pismo Święte cz. 1

· Nowe Pismo Święte

Nowe Pismo Święte, napisane przez Sanandę / Jezusa

Rozdział Pierwszy

Jak wielu z was wie, przygotowujemy się do uwolnienia funduszy dobrobytu (Prosperity Funds) dla dobra całej ludzkości lada dzień, aby uwolnić wszystkich z uścisku gospodarczego niewolnictwa. Zostało tylko kilka detali do zrobienia z bankierami watykańskimi, które muszą być rozwiązane. Oni są przekonywani, żeby porzucili trzymane przez nich środki, aby umożliwić ich dystrybucję. Papież przedstawił im oferty nie do odrzucenia, a jak wiecie, on już wydał dekret pozwalający na ich aresztowania, który zacznie obowiązywać z datą rozpoczęcia w dniu 1 września 2013 roku. Zostało to zrobione celowo, aby dać im kilka tygodni, aby zmienili zdanie dobrowolnie. Wydaje się, że niektórzy z nich zaczynają osłabiać ich uchwyt.

Tak jak wszyscy inni na Planecie Ziemia walczą z dawnymi zasadami i normami, tak urzędnicy Watykanu przez wieki zachowywali tajemnicę i absolutną władzę finansową nad całym światem zachodnim. Większość ludzi nie ma pojęcia o ogromnym bogactwie i cywilnych edyktach, które nadal są w mocy, a które dają kościołowi prawo własności do wszystkich ziem, które kiedykolwiek były w posiadaniu Korony Anglii i wszystkich ziem, które były zjednoczone w ramach osi mocy, i wszystkich krajów Ameryki Południowej, które przyjęły wiarę Kościoła katolickiego. Obejmuje to prawie całą Europę i zachodnią półkulę. Tak, jak możecie podejrzewać, Kościół katolicki jest najpotężniejszą jednolitą siłą polityczną na planecie.

Obrońcy Skarbu dobrze wiedzą, że po uwolnieniu z ich uścisku funduszy bankowych nastąpiłby koniec ich osobistej mocy i upadłby mit, że Kościół katolicki jako instytucja był kiedykolwiek dobrze zamierzonym zakonem. Oczywiście, było wielu pobożnych i pełnych dobrych intencji księży, biskupów i świeckich wiernych, w tym obecny papież Franciszek I, ale ta instytucja w Rzymie zawsze była zainteresowana przede wszystkim w utrzymaniu władzy politycznej i ekonomicznej by kontrolować świat. To zbliża się do końca.

Ci, którzy nie są religijni w ich obecnym życiu nie są świadomi skutków, jakie będzie miał rozpad Kościoła Katolickiego na życie każdego człowieka na tej planecie. Jest to ostateczna nieuchronność – kompletny demontaż Kościoła, w całej jego okazałości, przepychu i bogactwie. Będzie to również oznaczać koniec psychologicznego i religijnego brzemienia, jakie nakładał na swoich wyznawców. Trudno mi wystarczająco mocno podkreślić ogromny wpływ, jaki będzie to miało na uwolnienie umysłów i serc ludzi.

To może wydawać się dziwne niektórym z was, że to ja, który przyszedłem na ziemię jako Jezus, jestem w czołówce tego pozornego ataku na religię, która została rzekomo ustanowiona w moim imieniu. Zapewniam was, że ja nie tworzyłem i nigdy nie poparłem utworzenia żadnej dużej organizacji, która nazywa się „Chrześcijaństwo”. I byłem przeciwny budowie wielkich świątyń – to był ważny element moich nauk. Przede wszystkim, nigdy nie wspierałem nauk, które zostały zaprojektowane dla zniewolenia myślenia i zachowania żadnego z moich uczniów.

Ja, Jezus, Jeszua ben Józef, byłem wychowywany jako Żyd. Ćwiczyłem zasady i etykę, których uczyłem się na kolanach moich rodziców, i nigdy nie porzuciłem istoty tych nauk, w którym zachęca się zdecydowanie etyczny i pobożny sposób życia. Byłem zainteresowany poszerzaniem granic judaizmu, aby stworzyć praktykę opartą na prostym zrozumieniu, że Miłość – Miłość Stwórcy i swoich bliźnich – była jedyną zasadą potrzebną, aby żyć dobrym życiem. I nauczałem tego, że odwrócenie się od dogmatów i rutynowych praktyk, oraz wszelkich zasad jest pierwszym krokiem w zwróceniu się ku Bogu. Widzicie, chodzi o praktykę dnia, gdy żyłem, byłem radykalnym (libertariańskim) wolnym myślącym agitatorem. To był powód, dlaczego zarówno potężna hierarchia społeczności żydowskiej, jak i Rzymianie chcieli mnie wyeliminować.

Wszelkie inne fundamentalistyczne sekty działające w obszarach, w których uczyłem również były w opozycji do tego, czego nauczałem, bo stałem za wolnością każdego człowieka do swobodnego porozumiewania się z Bogiem, nieskrępowaną żadnymi dogmatycznymi poglądami ludzkimi lub osądzającymi pomysłami. I nauczałem, że nie było potrzeby istnienia kapłanów lub pośredników – wszyscy ludzie posiadają wrodzoną zdolność do porozumiewania się telepatycznie z ich Bogiem, ich Aniołami, a nawet z ich przodkami. Czy to brzmi dla was jak jakiś zmyślony ekstremizm New Age? Cóż, reprezentanci New Age promują również własne niezrozumienie. Mianowicie takie, że duchowość ma spowodować, iż poczujesz się dobrze, jako cel sam w sobie. Porozmawiamy o tym później.

Skupmy się tutaj na pierwszej lekcji, którą poślę do was przez Kathryn, która współpracowała ze mną w przeszłości, aby napisać rozdział w swojej książce o nazwie, „Christ You Never Knew” (Chrystus, jakiego nigdy nie znaliście). Proszę ją teraz, aby zaczęła przedstawiać moje nauki bezpośrednio dla Was, bez edycji, bez domieszek w przeciwieństwie do dokumentów, które mieliście dostępne aż do teraz. Jesteśmy mniej ograniczeni teraz przez język, ponieważ więcej osób mówi po angielsku, niż mówiło moim językiem aramejskim 2000 lat temu, a więc będziemy mieć większą kontrolę nad tłumaczeniami niż ja wtedy.

Proszę, żeby te lekcje były rozpowszechniane bez edycji, bez komentarzy, w całości. Wszelkie tłumaczenia, muszą być specjalnie uzgodnione przeze mnie. Będzie Dwanaście Początkowych rozdziałów, które funkcjonują razem jako jedna Księga Nauk.

Tak długo, jak normy te będą spełnione, oferujemy je swobodnie (bezpłatnie) na całym świecie. My także witamy pytania od czytelników przez Kathryn i Anne Dehart. Odpowiem na nie chętnie po pierwszych sześciu z tych przekazów, kiedy zostaną dokładnie poznane i zrozumiane. To jest nowe zjawisko, to jest twoja możliwość przeczytania „Pisma”, tak, jak ono było napisane w moich własnych słowach. Będę tu wkrótce, aby potwierdzić te słowa osobiście, ale podjęto decyzję w naszej Radzie, że jakieś przygotowanie byłoby bardzo pomocne dla wszystkich.

Kathryn, Lady Portia, dała jej pozwolenie, aby być pisarzem, który przedstawi światu te nauki, ze względu na nasze długie relacje wstecz od stworzenia tej galaktyki, z powodu jej głębokiego intuicyjnego zrozumienia pojęć, które przedstawię tutaj, i jej zdolności do dobierania słów i znaczenia z pełną dokładnością. Wybrałem ostrożnie, a ona została przetestowana do granic jej wytrzymałości. Udowodniła, że wytrwała w zasadach Jedności, której uczę, niezależnie od wyzwań, jakie jej przedstawiono. Teraz czuję się zupełnie swobodnie prosząc ją, aby zrobiła tę ważną pracę dla nas w tym historycznym czasie, a ona zgodziła się wziąć na siebie odpowiedzialność.

Teraz, gdy nasze wprowadzenie jest kompletne, zacznijmy od pierwszej i najważniejszej lekcji, którą przedstawię na tych stronach:

Bóg jest Miłością. Ja, Sananda, reprezentacja Boga, jestem Miłością.

Mówię te słowa, które Pierwotny Stwórca tchnął w moje usta, i będę robił to dokładnie tak długo, jak moje życie, jako dusza, która trwa wiecznie.

Żadna inna wersja moich słów, poza tą, to słowa Ojca przekazane bezpośrednio przeze mnie. Wiele starych pism było reinterpretowanych lub celowo zniekształconych, aby służyć życzeniom tych u władzy, w celu utrzymania się ich przy władzy. Musimy zacząć od nowa. Jeśli chcesz zacytować mnie, proszę korzystać z tych nauk, a nie starych tekstów.

Będę mówił tylko w słowach zachęty, które będą służyć do oświecania i podnoszenia ludzkości, aby wznieść się ponad strach, podziały i nienawiść, która była sposobem na życie na Ziemi od tysiącleci.

Nie przychodzę dla ustanowienia nowej religii, pod jakimkolwiek imieniem. Chciałbym uczyć prawdziwego sposobu – komunikacji z Bogiem i wszystkimi świadomymi istotami w Miłości, Współczuciu, Harmonii, Przebaczeniu i Radości.

Wszelkie nauczanie, które rodzi poczucie strachu, poczucie winy, odrębności od innych, wyższość nad innymi żywymi istotami, lub przepaść pomiędzy jednostką a jej Prawdziwą Istotą nie jest Słowem Bożym i nie może znaleźć się w moich słowach.

Jestem jednym z Bogiem, tak, jak Wy jesteście. MY JESTEŚMY JEDNOŚCIĄ. To jest lekcja, którą przynoszę wam w Radości i Niekończącej się Miłości. Jesteś Bogiem, tak jak Ja Jestem. Nie możemy być rozdzieleni, bo nie jesteśmy osobno. Żadna fizyczna odległość, żaden pomysł czy wiara nie może nas rozdzielić. Jesteśmy przeznaczeni do życia w harmonii i pokoju, w absolutnej Miłości. Niech tak będzie.

Jestem Sananda, i zatwierdzam tę wiadomość z radością i nadzieją w sercu.

Zapisane przez Kathryn E. May 5 sierpnia, 2013, godzina czternasta.

06 sierpnia 2013
Channeler: Kathryn E. May

http://www.whoneedslight.org/index.html?entry=chapter-two-the-new-scriptures

http://2012allabout.blogspot.com/2013/08/sananda-nowe-pismo-swiete-i.htm

%d bloggers like this: