Nowe Pismo Święte cz. 2

· Nowe Pismo Święte

Nowe Pismo Święte, napisane przez Sanandę / Jezusa

Rozdział Drugi

Dziś jest drugi dzień nowego czasu na Ziemi. Jest to czas zmian, czas aby porzucić stare idee, bez względu na to, jak cenne mogą być dla Ciebie. Jest mi przykro, że jestem teraz w sytuacji zmuszającej do zweryfikowania religii, która powstała w moim imieniu, ale błędne interpretacje moich nauk są tak powszechne, że muszę uczynić zapisy prostymi. Czy nie chciałbyś zrobić tak samo, jeśli wiedziałbyś, że jesteś błędnie cytowany tak często i tak świadomie, że zmienia to przesłanie, które było pracą twojego serca i duszy?

To nie jest dla mnie kwestia dumy . To jest kwestia Prawdy. Matka / Ojciec Bóg i ja pracowaliśmy z Pierwotnym Stwórcą przez eony, opracowując plan dla Ziemi. Naszym marzeniem o Niebieskiej Planecie było zawsze, żeby ona zeszła do niższych wibracji, stworzyła ciężki, świat 3D dla doświadczeń ludzkości z wolną wolą. Oczywiście jedynym sposobem, aby doświadczyć wolnej woli była zasłona zapomnienia, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki można poczuć odrębność od Uniwersalnych Praw. Twoje zmysły sugerują ci, że rzeczy „się zdarzają” niezależne od siebie, i czujesz się oderwany od przyczyny i dynamicznego efektu, który jest dla nas tak oczywisty w wyższych wymiarach.

Urzeczywistnieniem Marzenia miał być dzień (w kosmicznym znaczeniu, oczywiście), kiedy ona (planeta) ponownie wzniesie się do 5-go wymiaru i poza niego, w triumfie z jej ukochaną rodziną ludzi, zwierząt, roślin i innych czujących istot wzrastających wraz z nią w Chwalebnym Wniebowstąpieniu, które podniesie cały kosmos razem z nią. Tak, to było to, co przewidzieliśmy, i czego oczekujemy teraz. Nasza wiara w ludzkość nie została źle umieszczona.

Chociaż drodzy Ciemni spowolnili proces, siejąc spustoszenie w myśleniu i uczuciach ludzi, ludzkość wykazała odporność i prawdziwą naturę rodu Adama – waszą zdolność do poczucia tego, co jest dobre, prawe, sprawiedliwe i prawdziwe. Robicie to przy pomocy swoich mocnych serc i umysłów sięgających daleko. Nie możecie też odwrócić się od jakiejś formy wiary, kiedy czujecie się w poślizgu. Jesteście zbudowani dla elastyczności, odwagi i determinacji. Są to cechy, które są potężnym fundamentem waszej Kreatywności. Widzicie siebie jako chaotycznych, niebędących w stanie kontrolować swoich emocji i swoich myśli, na łasce swoich instynktów. My widzimy blask, brakuje tylko wykwalifikowanego trenera, który pozwoli wznieść was do poziomu inteligencji i sterowania, który doprowadzi Was do poziomu, dla którego zostaliście stworzeni.

To jest cel tych wiadomości: pomóc podnieść poziom działania w waszym codziennym życiu do punktu, w którym będziecie teraz w stanie wznieść się z drogą Matką Ziemią w niedalekiej przyszłości – a przez to mamy na myśli tygodnie lub miesiące – nie eony. Wielu z was jest już gotowych, ale obietnicą Wniebowstąpienia, którą wszyscy daliśmy sobie dawno temu w czasie Marzenia było to, że wszyscy zbiorą się razem ze sobą, tworząc najbardziej wspaniałe, radosne podniesienie serc, które przeniesie każdego przez próg do 5-tego wymiaru w tym samym czasie.

Oczywiście, przez wszystkich na raz nie musi oznaczać, w tym samym momencie dokładnie. Wszyscy będziecie dokonywali swojego Przesunięcia, kiedy poczujecie się gotowi. Niektórzy byli przygotowywani od lat i będą żeglować przez nie z pierwszą falą, ponieważ są w pełni poinformowani o dyscyplinie i podniesieniu potrzebnym do przejścia. Innym zajmie to kilka tygodni lub miesięcy, aby zaaklimatyzować się do pomysłu, że ich całe życie się zmieni, niezależnie od swoich starych znanych sposobów, na których się wieszali czy też nie. I oczywiście, stare znane sposoby wielu są przesiąknięte tradycją religijną.

To był obszar konfliktu na całym świecie – jedna religia przeciwko innej, a każda twierdziła, że jest jedynym prawdziwym Słowem Bożym. Drodzy przyjaciele, mogę powiedzieć to Wam teraz, z pełnym przekonaniem, że nie istnieje żadna prawdziwa religia w tym czasie na Ziemi. Istnieje wiele prawd i wiele fałszu w każdej religii, od chrześcijaństwa do islamu, od buddyzmu do hinduizmu do systemów wierzeń plemiennych z najbardziej odległych lasów i gór (chociaż niektóre z nich zbliżają się do prawdy w ich prostej akceptacji Boga w sobie i w każdym żywym stworzeniu). Mam nadzieję, że lepiej tym razem wykonam zadanie zapisując moje własne słowa dla wszystkich do czytania, i wyrażę lekcje bezpośrednio i prosto, gdyż jest to przyjęte obecnie, w 21 wieku.

Uwielbiam używać przypowieści i przykładów z życia, kiedy głoszę lekcje, które pragnę przekazać wam teraz, ale ograniczę moje opisy do wspólnych, codziennych zdarzeń, których wszyscy doświadczacie teraz, jak ja 2000 lat temu. Wiele się zmieniło, i zarówno opisy jak i język uwzględniają niuanse różnic od tego, co było przedtem. Ta rewizja / korekta jest mocno spóźniona. Dziś jest to możliwe, aby napisać te słowa z pomocą mojej przyjaciółki, Lady Portia i wysłać je w świat elektronicznie, przy założeniu, że w ciągu tygodnia lub dwóch, miliony ludzi będą je czytać. To jest powód, dla którego proszę, by nie wprowadzać zmian do tekstu i że tłumaczenia są autoryzowane osobiście przeze mnie. Te idee są na tyle trudne, aby przez nie przejść bez dobrej intencji reinterpretacji lub z niedokładnym tłumaczeniem.

Mając na uwadze tę międzynarodową wielojęzyczną publiczność, zacznę najpierw od nauk podstawowych, ponieważ one zostały tak źle rozumiane w starych Pismach. Zdecydowałem się przedstawić te nauki po prawie dwóch latach od poprzednich wiadomości i rozmów z Matką / Ojcem Bogiem, bo mogę teraz korzystać z ich słów, które nadały ton, który mogę naśladować. W ten sposób, ich słowa stanowią ważny kontekst dla zaoferowania moich prostych lekcji.

[Przed Sanandą Kathryn channelowała dwukrotnie Matkę / Ojca Boga – przyp. tłum.]

Lekcja Pierwsza stwierdza, że Wszystko jest Jednym. Cała świadomość jest połączona, dlatego wszystkie istoty są połączone ze sobą i z Bogiem. Dotyczy to nie tylko Ziemi, ale także wszystkich odległych istot z planet i gwiazd z kosmosu. Wszystko jest Jednym. Wszystko jest Bogiem.

Teraz, w lekcji drugiej opiszę relację, którą znacie jako Trójca – Ojciec, Syn i Duch Święty. Pierwotny Stwórca ma miejsce na szczycie piramidy, która jest Trójcą.
Ona / On jest Stwórcą wszystkich Twórców, Początkiem wszystkich Początków i Źródłem Wszystkiego. Ja, Sananda jestem Synem Pierwotnego Stwórcy. Dodaję teraz, że zawiera to mój Bliźniaczy Płomień – Lady Nadę, – która jest drugą połową mojej duszy – rażące brakujące ogniwo w historii. Matka / Ojciec Bóg, Bliźniacze Płomienie Życia Stworzyły w Galaktyce Drogi Mlecznej, połączonego Ducha Świętego. Patriarchalny opis Historii Stworzenia pomija Tę, która urodziła – Matkę, która jest istotną częścią procesu, tak jak jest to wśród ludzi.

Oryginalna tendencja, aby wymieniać tylko mężczyzn, ich wyczyny i ich siłę, dała zupełnie wypaczony obraz wartości kobiety w życiu i zarządzaniu Planetą. Postaram się zacząć właściwie to, co źle napisano w tych pismach.

W przeciwieństwie do nauk zawartych w Biblii, Maria Magdalena nie była prostytutką lub upadłą kobietą jakiegokolwiek rodzaju. Była silną i inteligentną kobietą z wielką godnością. Była moją ukochaną żoną i matką naszej córki, Sary. Jej zdegradowany wizerunek był początkiem degradacji kobiet, który trwa do chwili obecnej, z niewielkimi procesami podejmowanymi na Zachodzie w ciągu ostatnich 120 lat.

Maria Magdalena, serce mego serca, dusza mojej duszy i Miłość mojego Życia, powinna być wzorem dla silnych i sprawiedliwych kobiet poprzez te wszystkie lata. Zamiast tego, grupa mężczyzn, którzy kompilowali historie do Biblii trzysta lat po mojej śmierci, podjęła świadomą decyzję, aby zatrzeć jej istnienie w umysłach ludzi i na dobrą sprawę to im się udało. Poprzez rozdzielenie nas i stworzenie mojego obrazu jako żyjącego w celibacie, nie związanego z nikim mężczyzny, powiedzieli kłamstwo, które pozbawiło ludzi prawdy – że byłem kochającym i oddanym mężem i ojcem.

To był początek tego, co stało się znane jako Wojna płci. Między nami nie było wojny. Było silne, kameralne równe partnerstwo oparte na wzajemnym szacunku i trwałej Miłości, która podtrzymywała mnie w życiowych wyzwaniach, tak jak miłość mojej oddanej Matki / Ojca i mojej rozszerzonej rodziny. To właśnie był obraz siły przez miłość rodziny, którą pragnęli wyeliminować, bo jest ona podstawą kultury ludzi szczęśliwych i niezależnych. Osoby, które tworzą silne, wspierające się rodziny / struktury społeczne są mniej wrażliwe i mniej zależne od zewnętrznych zasobów, takich jak instytucje rządowe i religijne, a zatem trudniejsze do kontrolowania, i mniej kuszone obietnicami władzy lub dobrobytem materialnym.

Podążając z biblijnym zmienionym opisem mojego życia, Wielkie Kłamstwo pozostawiło wszystkich zdezorientowanymi i niepewnymi, jakie powinny być ich pierwotne relacje. Relacje między kobietami i mężczyznami, kobietami i dziećmi, mężczyznami i ich dziećmi były na nowo zdefiniowane i zniekształcone. Czy będąc w służbie Bogu oznacza, że musisz być w celibacie, oddzielony i wyobcowany od płci przeciwnej? Z pewnością nie. Odwołanie do samotnego życia jest ściśle osobistym wyborem. Czy to znaczy, że pociąg dorosłych do tej samej płci powoduje ryzyko dezaprobaty i kary od Boga? Absolutnie nie. Wybór waszego stylu życia w zakresie waszych intymnych partnerstw nie ma nic wspólnego z oddaniem się Bogu, z wyjątkiem jakości Miłości, którą się dzielisz i Współczucia, Życzliwości i Przebaczenia, które ćwiczycie w kontaktach z nimi.

Zamiast zwrócić się do siebie dla komfortu, wychowania i przyjaźni, w bliskich stosunkach rodzinnych, które tak inspirują nas, aby poczuć chwałę i obecność naszego kochającego Boga, ludzie byli skłaniani do zwracania się do kapłana lub pastora o przebaczenie, poradę i pociechę . To stworzyło strukturę władzy, w której instytucja Kościoła (każdego kościoła) i jego doktryna staje się władzą nad ludźmi i daje prawo i obowiązek interpretowania Słowa Bożego i woli Bożej dla ludzi. To nigdy nie było zamiarem Boga lub moim.

Proponuję eliminację wszystkich struktur religijnych, innych niż być może miejsce spotkań, w którym ludzie mogą dzielić się uroczystością i zabawą, w świadomej radości bycia w uścisku miłości Boga. Proponuję także zniesienie wszelkich doktryn, dogmatów i zasad. Jedyne wytyczne, jakich potrzebujemy to te, zawarte w prostych lekcjach, które przytaczam tutaj, aby żyć w dobroci, harmonii, miłości, przebaczeniu, współczuciu i radości. Miłość rozszerza serce i umysł i przynosi radość wszystkim, którzy jej doświadczają. Jeśli nie ma tego efektu, to nie jest Miłość, to jest coś innego, co udaje Miłość.

Bóg jest Miłością. Pierwotny Stwórca jest Miłością, i to jest naszym najwyższym przykładem Niekończącej się Miłości. Matka / Ojciec Bóg jest Miłością, indywidualnie i razem. To nie pozostawia miejsca dla osądu, mściwości lub winy. Bóg nie karze. Tylko ludzie pod wpływem Mrocznych Energii są zainteresowani w mówieniu i myśleniu o tym i przewidują kary i cierpienia za tak zwane „grzechy”. Bóg nawet nie rozważa takich rzeczy. Ja nie uczyłem ani nie zachęcałem do takiego myślenia.

Wiemy, że ucisk rodzi gniew i zmierza do stworzenia konkurencji i konfliktu pomiędzy i wśród ludzi. Jesteśmy przekonani, że wyjęci spod jarzma niewoli gospodarczej, religijnej i politycznej, uwolnieni od narzuconego poczucia winy, wstydu i urazu w wyniku tego, wolne kobiety i mężczyźni zaczną doświadczać siebie jako rodzaj kochającej rasy Istot Stwórców, do czego są przystosowani.

Naszym zamiarem jest, aby pokazać drogę do zakończenia podziałów, dualizmu, separacji i alienacji. Ich zamiennikami będą Hojność Ducha, Życzliwość, Akceptacja, Przyjaźń i służba dla innych – wszystkich innych i dla Planety, która była Waszą kochającą Matką.

Jestem Miłością. Jestem waszym Sanandą, który poświęcił swoje życie służbie dla oświecenia ludzkości, gdyż cała ludzkość jest stworzona na obraz Boga, i to jest moja droga do pokazania i uczenia Prawdziwej Drogi, drogi Miłości, tak aby każdy człowiek mógł odkryć, że Jesteście Bogiem. Jesteście Światłem i jesteście Miłością.

To jest koniec lekcji drugiej.
Jesteśmy jednym.
Sananda

Kathryn E. MaY dnia 07.08.13

http://www.whoneedslight.org/index.html?entry=chapter-two-the-new-scriptures

http://2012allabout.blogspot.com/2013/08/sananda-rozdzia-drugi-nowe-pismo-swiete.html”

%d bloggers like this: