Nowe Pismo Święte cz. 3

· Nowe Pismo Święte

Nowe Pismo Święte, napisane przez Jezusa / Sanandę

Rozdział trzeci

Od dawna uważa się, że Bóg karze tych, którzy nie wierzą w niego i że ci, którzy nie akceptują koncepcji jednego Boga, będą potępieni strasznie po śmierci. Wraz z tym systemem wierzeń są często zawarte przekonania, że tych, którzy nie akceptują mnie, Jezusa, jako Zbawiciela czeka podobny los – palenie w Piekle, albo wyrzucenie z chwały Nieba.

Pragnę stwierdzić stanowczo i bezwarunkowo, że żadne z tych przekonań nie jest prawdziwe. Pozwólcie mi odpowiedzieć na każdą część tych znanych i rozpowszechnionych przekonań.

Bóg nie karze, ani Ja nie robię tego. Widzimy karę jako okrucieństwo, nie do przyjęcia i nieskuteczną.

Nie ma takiego miejsca, jak Piekło. Tworzycie własne życie i warunki swojego życia pozagrobowego przez własne działania i wysiłki podczas wcieleń na Ziemi i poza nią.

Jest Jeden Pierwotny Stwórca, Jeden, którego nazywamy Ojcem Stworzenia. On nie wymaga, aby każdy, czcił Jego / Ją. On jest Stwórcą wszystkich Stwórców, Bogów, jak moglibyście powiedzieć. On jest Jednym, i on nie jest mężczyzną, ani kobietą.

Pierwotny Stwórca jest początkiem i Źródłem Wszystkiego. On stworzył mnie, i on stworzył tego, kogo uważacie za osobistego Boga, Matkę / Ojca Boga, którzy są twórcami Drogi Mlecznej. Oni są Jednym, i są oni zarówno męscy, jak i żeńscy.

Matka / Ojciec Bóg znani są pod wieloma nazwami: Yahwe, Jehowa, Bóg, Shiva, Alcyone, Matka Sekhmet, Zorra i Saraya, aby wymienić tylko kilka. Zauważcie, że większość z tych nazw to są mężczyźni. To się zmieni, aby odzwierciedlić prawdę o ich równości.

I nie myślę o sobie jako waszym Zbawicielu, i nie chcę być czczony. Jestem tym, który jest tutaj, aby być przewodnikiem i nadzorować Wniebowstąpienie całej ludzkości z Ziemi. To jest moje wielkie pragnienie, aby służyć, i oferować miłość, komfort, leczenie i wsparcie dla wszystkich, niezależnie od tego, z jakimi praktykami religijnymi mieli do czynienia w przeszłości. Widzę wszystkich jako moich Braci i Siostry.

Matka / Ojciec Bóg i Ja, wraz z całą ludzkością, naszkicowaliśmy ten Ziemski Projekt, który miał umożliwić jak największą szansę na wzrost, jako dusz – dusz, które są dziećmi Matki / Ojca Boga, a także innych, które przychodzą z innych planet i galaktyk, aby doświadczyć wyzwań środowiska nauczania, którym jest życie na Ziemi.

Bóg jest Miłością. Ja Jestem Miłością. Współczucie, Przebaczenie, Nadzieja, Harmonia i Radość to Miłość. Kiedy czujesz, i działasz na bazie tych uczuć, jesteś Jednym z nami i jesteśmy Jednym z Tobą.

Jest jeszcze jeden wspólny pomysł, którym chciałbym zająć się tutaj. Jest to coś, czego oczekujemy od was jako ludzi, to jest posłuszeństwo wobec naszego Słowa. Wasza definicja posłuszeństwa niesie ze sobą ideę podporządkowania się drugiemu. To nie jest tym, czego chcemy lub pragniemy. Ludzie na powierzchni 3-wymiarowej Ziemi mieli wolną wolę.

Istoty ludzkie są inteligentne i zdolne do samodzielnego myślenia i działania podczas ich wcielenia na planecie Ziemi w jej stanie trzeciego wymiaru. Warunek ten oferował szczególne wyzwanie. Bez wiedzy o tym, czym jest przeszłość lub przyszłość, lub o tym, co istnieje poza waszą ziemską egzystencją, wymagano od was, abyście znaleźli drogę do najwyższego poziomu funkcjonowania, do jakiego jesteście dostosowani. W tym procesie, większość z was również odkrywa połączenie w waszych sercach, co jest u was wrodzonym w waszym wizerunku, do waszych Twórców i do mnie.

Cieszymy się z waszego niezależnego rozwoju i poszukiwań. Nie chcemy powstrzymywać lub ograniczać waszych odkryć lub waszych możliwości kształcenia. Z tym jako tło dla waszego wzrostu, rozumiemy, że wszyscy badacze będą doświadczać błędów, wpadek, wypadków, a nawet świadomych odstępstw od tego, co będzie służyć większemu Dobru.

Widzimy, że używacie swoich błędów do uczenia się i rozwijania się do wyższej świadomości. To jest proces wielu wcieleń i będziemy czekać, oglądać i słuchać z cierpliwością, gdy pracujecie na Swojej drodze doświadczeń, prób i błędów, aż znajdziecie swoje wewnętrzne wytyczne, które są połączeniem do Boga.

Nie ingerujemy w wasze życie, nawet gdy coś może pójść źle, lub kiedy możecie wpaść w to, co można nazwać zachowaniami przestępczymi lub destrukcyjnymi działaniami. Jesteśmy związani naszą umową z wami, aby pozwolić wam na pracę przez wasze lekcje w całym waszym życiu, aż znajdziecie wasze odpowiedzi doświadczając skutków tych działań, albo w ciągu jednego życia, albo w trakcie przeglądu poza życiem, gdy widzicie, te wasze własne działania z uczuciami i w oczach tych, których to dotyczyło.

Nie ma kary za grzechy w tym życiu. Nawet morderstwo może być rozumiane jako samoobrona i dlatego odpuszczone. Ci, którzy stracili połączenie ze swoimi sercami, którzy stali się Ciemnymi Kapeluszami z wyboru i preferencji witani są z powrotem w owczarni, jeśli powinni, czy chcą być w Świetle. Jeśli nie, to mogą w końcu być nie-Stworzeni (zdezintegrowani) , ich cząsteczki rozproszone we Wszystkim co Jest, ale to byłby ich własny wybór, nie nasz.

Ponieważ rozumiemy, i widzimy, że wasze życie tutaj w ludzkim ciele jest tylko momentem w doświadczeniu życia jako duszy, to to istnienie nie jest już bardziej ważne lub cenne niż każda chwila w waszym rozwoju duszy. Cenimy życie ludzkie, jako część Wielkiego Planu Wniebowstąpienia Duszy a nie jako koniec sam w sobie, bo nie ma końca.

Widzimy was, jako dusze we Wniebowstąpieniu, zawarte tymczasowo w ciałach, które zaakceptowaliście na to życie. Płeć, warunki środowiskowe i wyzwania, których doświadczacie tutaj były planowane przez Was, jako wasze Wyższe Ja, podczas pobytu z nami w wyższych wymiarach. Pomimo naszego głębokiego współczucia dla waszych trudności, jeśli będziemy interweniować, aby zapobiec bólom lub trudnościom występującym tutaj, złamalibyśmy pierwsze Uniwersalne Prawo, które zostało ustanowione przez Pierwotnego Stwórcę – nieingerencji tych będących w mocy wobec innych.

Rozumiemy, że gdy to życie się skończy to ból i cierpienie odejdą, służąc jedynie jako pamięć / impuls do pogłębienia zrozumienia, empatii i współczucia dla innych. Z tej wyższej perspektywy wymiarowej, która jest wspólna dla wszystkich dusz między wcieleniami, czym większe wyzwanie, które może obejmować nawet wielki ból, głód, cierpienie i gwałtowną śmierć, tym bardziej wydajne doświadczenie nauki.

Rozumiemy, że ta wyższa wymiarowo perspektywa sprzeciwia się temu, co czujecie i myślicie w czasie swojego życia tutaj, i my jesteśmy współczujący wobec konfliktu, który występuje, gdy widzicie cierpienia innych. Zachęcamy do podjęcia starań, aby złagodzić cierpienia na planecie, ale również ostrzegamy, że w poszczególne umowy nie wolno ingerować.

Teraz, w sierpniu 2013 roku, ponieważ Matka Ziemia wstąpiła do 5 wymiaru, i dlatego oczekuje się od was przeniesienia się z nią w grupie, wszystkie umowy duszy, które wzywały do wielkich wyzwań i trudności zostają zawieszone, pod warunkiem, że wasze Wyższe Ja się z tym zgadza. Wszelkie kontynuowane umowy będą częścią poprzedniego planu ze względu na wyjątkowe warunki zbliżającego się Wniebowstąpienia. Obowiązkiem każdej duszy jest ocenić i zrozumieć, co ta nowa wolność oznacza.

Podziwiamy i szanujemy postęp duszy, jaki jest w stanie zrobić w kierunku uczuć, patrzenia, myślenia i poznania miłości Boga w życiu w 3-wymiarowej rzeczywistości. Zamiast posłuszeństwa, które byłoby nałożone z zewnątrz, widzimy to jako triumf wzrostu – wewnętrznie sterowanej zdolności do osiągnięcia wysokiego poziomu świadomości, podczas gdy jesteście nadal na poziomie niższych wibracji Ziemi. To jest powszechnie postrzegane jako triumf rozwoju duszy.

Z powodu niezliczonych trudności, jakich dusza może doświadczyć w ciągu jednego życia na Ziemi, ten Projekt jest postrzegany przez Kosmos jako wysoce szanowane przedsięwzięcie – coś jak olimpiada wzrostu duszy – i bardzo pożądana możliwość. Przywilej by być w stanie spędzić całe życie na Ziemi od dawna jest postrzegany jako wysoce ceniony test własnego temperamentu, odporności, wytrzymałości i wiary. Prosimy tylko, abyście szanowali swoją szansę doświadczania życia tutaj jako dar, którym jest, i żebyście używali go odpowiednio.

Prosimy, aby wziąć pod uwagę te słowa i rozważać je uważnie i dobrze, bo w tej wiadomości dajemy wam odpowiedź na wasze pytanie: Jaki jest sens życia? Kiedy w pełni zrozumiecie sens tego projektu, który był waszym własnym dziełem, będziecie również wiedzieć, że nie ma powodu do reklamacji, nie ma ucisku waszej Jaźni przez nas. Nie ma powodu do samo-obarczania się winą za to, czego żałujecie, tego, co zrobiliście do tej pory, bo w każdej chwili możecie włączyć się do Światła, przyłączyć się do Nas w Miłości, i Wy w tym momencie osiągniecie zbawienie, z własną zgodą. Zbawienie, z naszego punktu widzenia, oznacza ulgę od złudzenia, Ciemności, cierpienia i bólu, i Wniebowstąpienie na wyższy poziom świadomości. To jest celem wszystkich dusz w kosmosie.

Dołączcie do Nas w Miłości, Pokoju, Współczuciu i Harmonii, a poznacie Radość Jedności.

Jestem waszym Sanandą, w kochającej służbie wobec pierwotnego Stwórcy i całej ludzkości.

Odebrane przez Kathryn E. May, w dniu 8 sierpnia 2013 r.

http://www.whoneedslight.org/index.html?entry=chapter-three-the-new-scriptures

%d bloggers like this: