Proroctwa BOŻE dla Polaków. Polska miłuje prawdziwe Proroctwo BOŻE!wyznanie_wiary.jpg

ZBAWIENIE

 Objawienie

„Obywatel Piekła”

Znaczenie Świętych Hebrajskich Imion BOŻYCH יהןה יהושוע

„Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go święcić.”

Świadectwo
Apostoł i Prorok
Elisabeth (Elisheva) Elijah
Blogi Misji
Amightywind

o wiele więcej w oknie Nawigacji Strony poniżej...


PROROCTWA
w innych językach

Strona główna

Misji AMIGHTYWIND

Fałszywi Prorocy

Szukaj na Stronie


17 listopada 2016

Nowa Pieczęć Amightywind
Żadna broń ukuta przeciwko AMIGHTYWIND niczego nie wskóra!


Prawa Autorskie zastrzeżone.
Pieczęć nie może być używana, kopiowana czy powielana bez pisemnej zgody.

Proroctwa Seal.jpg Proroctwo
Kliknij, aby zapoznać się z wyjaśnieniem Pieczęci
Powiększenie Pieczęciangelflying2.gif, proroctwa

Kliknij, aby przejść błyskawicznie do
Listy Proroctw bądź Okien Nawigacji Strony

Witamy na stronie!

* * *

PAN BÓG JAHWEH, zgodnie z zapowiedzią zawartą w Księdze Malachiasza 3:23-24, a także w Ew. św. Mateusza 17:11, powołał na Proroka dla Narodów Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu), obdarzając ją szczególnym Namaszczeniem. (Uwaga: Imię Eliszewa jest polskim zapisem hebrajskiego brzmienia imienia Proroka, odpowiednikiem angielskiego "Elisabeth". Prorok jest z narodu hebrajskiego, podobnie jak byli Prorocy biblijni. Nasz BÓG nakazał podawać je od marca 2016 roku. Nazwisko Proroka "Elijah - zapis po angielsku, lub Elijahu - brzmienie po hebrajsku" odpowiada polskiemu "Eliasz".)

„Oto JA poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia JAHWEH, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi przekleństwem.”   – Księga Malachiasza 3:23-24

"ON (JAHUSZUA) odparł: 'Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko.'"   – Ew. św. Mateusza 17:11

Elisheva Eliahu Proroctwa! Prorok Elisabeth Elijah (Eliszewa Elijahu) i Misja Ostatniej Szansy PANA BOGA JAHWEH nie są związane z żadnym kościołem lub organizacją religijną. Zostały powołane i są prowadzone przez samego BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA i DUCHA ŚWIĘTEGO RUACH ha KODESZ.

Proroctwa, które daje nam PAN BÓG JAHWEH poprzez tego Proroka, nadchodzą bezpośrednio z Nieba, są nagrywane, a następnie spisywane bez jakiejkolwiek cenzury. BÓG JAHWEH przekazuje nam dzisiaj SWOJE Słowo przez Prorok Elisabeth Elijah (Eliszewa Elijahu) i innych namaszczonych Proroków, zapowiadając w nim wielkie błogosławieństwa i nagrody oraz ochronę w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku SWOIM Dzieciom, a wrogom oraz tym, którzy są nieposłuszni JEGO Słowu - Sąd BOŻY i kary.

Misja Ostatniej Szansy Niepowstrzymanego Ognia Gwałtownego Wiatru RUACH ha KODESZ - Misja AmightyWind - ma zasięg międzynarodowy. Proroctwa są tłumaczone na ponad 25 języków. Słowo od PANA BOGA JAHWEH jest otrzymywane w języku angielskim, a następnie tłumaczone na języki obce, w tym na język polski. Proroctwa w języku polskim, poza tą stroną, zamieszczone są także na macierzystych stronach internetowych Misji www.amightywind.com oraz www. almightywind.com.

Z Prorok Elisabeth Elijah (Eliszewa Elijahu), bądź też z polskimi misjonarzami Amightywind, można skontaktować się poprzez jeden z podanych obok adresów e-mail.

Jeżeli ta Misja jest dla Ciebie błogosławieństwem, to napisz do nas na adres e-mailowy, który jest po prawej stronie. Z góry dziękujemy!


PAN BÓG dołączył Proroka Ezrę do Prorok Eliszewy Elijahu!
Zawarli oni związek małżeński w Rosz ha Szanah 2-go października, 2016 roku.

Eliszewa Ezra Proroctwa!Apostoł Ezra z Izraela wspólnie z Prorok Eliszewa Elijahu (Elisabeth Elijah) prowadzą Misję Amightywind.

Oboje Apostołowie, Ezra i Eliszewa są wielce Namaszczonymi Prorokami i jest to początek nowej drogi i działalności Misji. BÓG nasz będzie czynił wielkie dzieła i cuda poprzez te SWOJE sługi w Misji Amightywind na całym świecie. Oboje są Prorokami z narodu Izraelskiego. Apostoł Ezra urodził się w Izraelu, a Eliszewa Elijahu urodziła się w USA.

Ta Misja rozwinie się w pełni bez ograniczeń Namaszczenia DUCHA ŚWIĘTEGO - RUACH ha KODESZ! Nasz kochany, wspaniały BÓG, ABBA JAHWEH, mówi o tej zmianie w Proroctwie 127.

Otrzymaj w darze książkę „Tajemnice DUCHA ŚWIĘTEGO/RUACH ha KODESZ”!


Proroctwa images/immayah.gif Proroctwo

(kliknij)facebook_logo2.jpg

Zapraszamy do kontaktu!kontaktemail.gif Adres do korespondencji z polskimi misjonarzami i do składania zamówień na książkę:

[email protected] [email protected]

Adresy do korespondencji z Prorokami i misjonarzami
Misji w języku angielskim:

[email protected]
[email protected]
[email protected]
Proroctwa, pixel.gif, Proroctwo
Proroctwa donate_polish Proroctwo Dotacje przez polski bank

Polskie Biblie w internecie:

Biblia Tysiąclecia

Biblia Gdańska

Biblia Warszawska

Biblia Brzeska

Przekład Interlinearny

Przekł. Interl. Hebr-Grecki

Słuchamy Biblii

Biblia na telefonPilne Powiadomienie

* * *

Ukochani, którzy miłujecie Słowo BOŻE, zgromadzenia kościelne i misyjne w Polsce, powiadamiamy Was, że:

Brat Adam, starszy misjonarz w Misji Ostatniej Szansy Amightywind przyjeżdża z wizytą do Polski w celu odwiedzenia polskich zgromadzeń. Teraz już przyjmujemy zaproszenia do odwiedzin waszych, krajowych zgromadzeń. Spotkajcie się twarzą w twarz z misjonarzami prowadzonymi przez naszego ŻYWEGO BOGA - ABBA JAHWEH, SYNA JAHUSZUA MESJASZA i DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ). Brat Adam będzie odpowiadał na wszelkie pytania dotyczące Misji Amightywind, daru Proroctwa i będzie czytał Słowo Proroctwa biblijnego i obecnie otrzymywanego z Nieba, i będzie objaśniał prawdy z Proroctw BOŻYCH, danych nam przez Niebo tuż przed Wniebowzięciem i Wielkim Uciskiem!

Dalej przyjmujemy zaproszenia do odwiedzenia zgromadzeń wiernych w całym kraju. Kochani, pragniemy się dzielić z wami całą Prawdą objawioną nam przez Niebo. Prosimy już teraz pisać zaproszenia do odwiedzin na następujący adres e-mail: [email protected], [email protected],Relacja z Podróży Misjonarskiej po Polsce

* * *

Ukochani, wszyscy Bracia i Siostry, którzy przyjmujecie Słowo BOŻE z Proroczej Misji Ostatniej Szansy - Amightywind, mamy dla was radosne sprawozdanie z trwających odwiedzin Brata Adama w Polsce. Poniższe zdjęcia przedstawiają odwiedziny domowych zgromadzeń w kraju. Niezwykła życzliwość opieka i serdeczność naszych Braci i Sióstr, którzy podejmują nas, towarzyszy nam w podróży do dnia dzisiejszego. Spędzamy piękny, błogosławiony czas wśród rozmów, gorących modlitw o Proroków, za Braci i Siostry, wspólnych komunii, otrzymywania Słów Proroczych, czytania Słowa BOŻEGO dla chwały naszego OJCA ŚWIĘTEGO w Niebie ABBA JAHWEH, SYNA JAHUSZUA i DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ)!

henryk1.jpg Proroctwa!A oto chwila przyjmowania komunii, kiedy mamy głowy nakryte szalami dla okazania czci BOGU, a także naszej pokory przd BOGIEM. My odczuwamy szczególny wzrost Namaszczenia w Amightywind od Święta Rosz ha Szanah, lub inaczej Święta Trąb. Jest to święto biblijne. Bardzo mało Polaków wie o tym BOŻYM Święcie, podobnie jak i o innych biblijnych Świętach, a przecież to PAN BÓG, nasz OJCIEC ŚWIĘTY JAHWEH, nakazał obchodzić te Święta i my, miłujący BOGA Polacy powinniśmy powrócić do BOŻYCH nakazów bez względu na bezbożne zarządzenia kościołów, czy polityków. Wzywamy wierzących w rządzie i w kościołach do powrotu do naszego BOGA, którego Słowa są w Biblii Tysiąclecia, Warszawskiej, Gdańskiej i innych! Proszę przeczytać rozdział 23 z Księgi Kapłańskiej. To jest dla dzieci BOŻYCH z Izraela i z całego świata, którzy przyłączą się do posłusznych wiernych z Izraela. Nadchodzi koniec czasów pogan i BÓG nasz nadchodzi sądzić żywych i umarłych. Na ziemi ostaną się tylko posłuszni BOGU zarówno posłuszni z Izraela jak i ze wszystkich narodów. Dlatego wzywamy wszystkich wiernych BOGU Polaków, aby poddali się BOGU i nawrócili się na Drogę Świętości wyznaczoną Przykazaniami BOŻYMI, jak na przykład 10 Przykazaniami BOŻYMI, tymi prawdziwymi z Biblii, a nie z kościołów, które pouczają zmienione przykazania, a także prawdziwymi BOŻYMI Świętami, a nie tymi fałszywymi, wymyślonymi przez kościoły! Więcej jest na stronie polskiej Misji Amightywind.

lidia1.JPG Proroctwa!Namaszczenie wzrasta na nas w Misji Amightywind również w związku z naszym posłuszeństwem co do Chrztu i Obrzezania. Kościoły wprowadziły fałszywe chrzty niemowląt i wyrzuciły zupełnie Obrzezanie z pouczeń, a przecież zarówno Chrzest Wodny Żalu za Grzechy Na Odpuszczenie Grzechów jak i Obrzezanie przeszedł sam SYN BOŻY JAHUSZUA ha MASZIJACH, któremu tłumacze Biblii nadali w języku polskim imię JEZUS CHRYSTUS. BÓG dziś nakazuje powrót do JEGO nauki, do naśladowania JAHUSZUA ha MASZIJACH. Oblubienica JAHUSZUA z całego świata przyjmuje z radością pouczenia naszego BOGA, nawracając się z bezbożnych pouczeń dzisiejszych kościołów. AlleluJAH! My głosimy Izraelskie korzenie SYNA BOŻEGO JAHUSZUA MESJASZA, który narodził się z Izraelitki/Żydówki Miriam (Maryi), w izraelskiej rodzinie w Izraelu a nie w Europie, nie w Rzymie. SYN BOŻY przestrzegał również Przykazania BOŻE, kiedy chodził po ziemi. Niechaj będzie błogosławione Imię naszego PANA, ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH, naszego ukochanego WYBAWICIELA, WŁADCĘ, KRÓLA i SĘDZIEGO!

asia1.jpg Proroctwa!Cieszymy się naszym BOGIEM, który nas zabierze do Nieba, daje nam wieczne Zbawienie. Śpiewamy MU i wychwalamy GO z całego serca! Misja Amightywind już istnieje 21 w Internecie i rozwija się błyskawicznie na całym świecie, informując o Prawdzie BOŻEJ i demaskując fałszywe pouczania kościołów. To nie jest ludzka teologia, ale pouczenia w Misji Amightywind są dane światu przez samego BOGA OJCA, tego OJCA ŚWIĘTEGO, który przemawiał do Adama i Ewy, do Noego, do Abrahama, do Mojżesza, do Apostołów, do dzisiejszych Apostołów Eliszewy i Ezry i do wielu namaszczonych Dzieci BOŻYCH dookoła świata, w tym również do namaszczonych Dzieci BOŻYCH w Polsce.

lidia2 Proroctwo!Macie drodzy państwo okazję poznać prawdziwe nauki BOŻE, które nie są pouczane w popularnych kościołach. Te nauki są pouczane teraz przez Sprawiedliwego BOGA, którego Gniew narasta wraz ze zbliżaniem się czasu Wielkiego Ucisku! Teraz jest czas Zbawienia, drzwi do Arki zamykają się. Kto zlekceważy, zapłaci życiem i wielkimi cierpieniami. BÓG z litości wzbudził Prorok Eliszewa Eliahu i Ezrę oraz Misję Amightywind. Teraz my z litości pomagamy milionom Polaków w poznaniu prawdy i szansy na uratowanie swojego życia. Pomagamy uniknąć cierpienia w piekle! Pomagamy dostać się do Nieba w zbawcze Ramiona JAHUSZUA ha MASZIJACH, zwanego Jezusem Chrystusem. Ostrzegamy, że w wielkim ucisku imię Jezus Chrystus przyjmie antychryst, i dlatego konieczne jest nauczenie się prawdziwego imienia SYNA BOŻEGO, Imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH. Prosimy już teraz pisać zaproszenia do odwiedzin na następujący adres e-mail: [email protected], [email protected]

lidia2 Proroctwo!Oferujemy kościołom, misjom, grupom domowym pomoc w poznaniu Świętych Proroctw BOŻYCH. Oferujemy pomoc za darmo, odwiedzając domy i kościoły za darmo. Oznajmiamy jasno, że to BÓG, nasz STWORZYCIEL, BÓG JAHWEH, SYN BOŻY JAHUSZUA ha MASZIJACH i DUCH ŚWIĘTY posyła Brata Adama. Jednak zdumiewająca jest reakcja części religijnych organizacji i pastorów. Nie tylko nie wykazują brak zainteresowania, ale niektórzy wręcz odmawiają odczytania Słów BOŻYCH wobec ich zgromadzeń wiernych! Jest to równoznaczne z zakazaniem BOGU wstępu do ich kościołów i z próbą okiełzania Proroka BOŻEGO.
Na przykład, pastor Witold Kantorek, Kościół Zielonoświątkowy w Elblągu, zdjęcie powyżej, zakazał Bratu Adamowi przeczytać dwóch ważnych Proroctw BOŻYCH, które BÓG nakazał przeczytać w ten dzień dla elbląskiego zgromadzenia. Brat Adam dostarczył temu pastorowi Proroctwo dla Kościołów Zielonoświątkowych tydzień wcześniej osobiście. Również ostrzegawcze Proroctwo o nadchodzącym zniszczeniu zostało przeczytane dla zgromadzenia. A więc ten nieposłuszny pastor miał czas przeczytać BOŻE Słowa jak i również zapoznać się z internetową stroną Misji Ostatniej Szansy - Amightywind i poznać BOŻE Proroctwa. Dlaczego więc wystąpił on przeciw BOGU tydzień później? A przecież w Pierwszym Liście do Tesaloniczan 5:20 jest napisane: "proroctwa nie lekceważcie!"
A oto jego tłumaczenie: pouczenia Misji Amightywind są niezgodne z biblijną nauką Kościoła Zielonoświątkowego, który poucza o miłości, a nie o prawie Starego Testamentu, o DUCHU ŚWIĘTYM rodzaju męskiego a nie kobiecego, obrzezanie już nie obowiązuje...
Jednakże pouczenia BOŻE, które BÓG daje przez Misję Amightywind są zgodne z Biblią Świętą. Brat Adam zaoferował temu pastorowi znalezienie w Biblii pouczenia BOŻE, które byłyby pomocne temu pastorowi i kościołowi. Na przykład Mateusza 5:17-18 "17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.", a w Ewangelii Jana 14:15 "Jeżeli MNIE miłujecie, będziecie zachowywać MOJE przykazania." Lub też w sprawie DUCHA ŚWIĘTEGO, w Księdze Mądrości i w Księdze Przysłów, rozdział 8, pisze o DUCHU ŚWIĘTYM jako o NIEJ - MĄDROŚCI, a nie o NIM. Pastorowie i księża w Polsce powinni nauczyć się, że większość odnośników do DUCHA ŚWIĘTEGO w oryginalnych Pismach Proroczych Biblijnych jest rodzaju żeńskiego. A Księga Rodzaju 17 i Ezechiela 44:9 udowadniają bardzo ważne znaczenie obrzezania dla nas, chociaż to nie ma związku ze Zbawieniem. Również kaznodzieje zapominają pouczać, że SYN BOŻY, JAHUSZUA ha MASZIJACH i Apostołowie byli obrzezani! Tu przedstawiam tylko skrótowo urywki Pisma Świętego potwierdzające dzisiejsze pouczenia BOŻE zawarte w Proroctwach Misji Amightywind. Jednakże pastor Witold Kantorek nie był zainteresowany we wzroście w poznaniu biblijnym. Stwierdził, że czyta Biblię już 40 lat i zna ją bardzo dobrze i zabronił czytać BOŻE Proroctwa.
Wzburzony Brat Adam wyszedł z budynku kościelnego i otrzepał kurz ze swoich butów przed drzwiami kościoła. Wkrótce potem Prorok otrzymała Słowo z Nieba. Nasz BÓG nazwał Kościół Zielonoświątkowy w Elblągu "Ikabod", co oznacza "Chwała/sława odeszła". Imię to występuje w Biblii Świętej w 1 Księdze Samuela 4:21-22 pisze: "21 Chłopca nazwała Ikabod, mówiąc: «Odstąpiła sława od Izraela» z powodu zabrania Arki Bożej oraz [śmierci] jej teścia i męża. 22 Powtórzyła: «Odstąpiła sława od Izraela, gdyż Arka Boża została zabrana»".
Pastor Witold Kantorek wzgardził poleceniami BOŻYMI i teraz będzie za to cierpiał, on i elbląskie zgromadzenie zielonoświątkowe. Dlatego przestrzegamy pastorów, księży, kaznodziejów, nie lekceważcie posłańców BOŻYCH! Nie lekceważcie Misji Ostatniej Szansy Amightywid! Natomiast dziękujemy wszystkim, którzy z szacunkiem przyjmują Słowo BOŻE i posłańców BOŻYCH!Apel o Pomoc w Wydaniu Książek z Proroctwami BOŻYMI

* * *

Drodzy państwo, ukochani, którzy miłujecie Słowo BOŻE. Prosimy Was bardzo gorąco o pomoc w wydaniu czterech książek z Proroctwami BOŻYMI.

Prorok Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu) i Misja Ostatniej Szansy PANA BOGA JAHWEH nie są związane z żadnym kościołem lub organizacją religijną. Zostały powołane i są prowadzone przez samego BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA i DUCHA ŚWIĘTEGO RUACH ha KODESZ. Jedna książka pod tytułem Tajemnice DUCHA SWIETEGO (RUACH ha KODESZ) została już wydana i jest dostępna. Dziękujemy wszystkim, którzy dodali swoją cegiełkę i pomogli udostępnić Polakom tę świętą książkę.

Na rozkaz PANA BOGA wydamy jeszcze cztery książki ze wszystkimi Proroctwami BOŻYMI. Internet jest dostępny teraz, ale w nadchodzącym wielkim ucisku tylko Proroctwa utrwalone w książkach będą dostępne do czytania dla tych, którzy będą je posiadać. Jest mało czasu, a więc proszę nam pomóc finansowo jak tylko możecie już teraz. BÓG JAHWEH, OJCIEC nasz, który jest w Niebie, obiecał wynagrodzić wszystkim JEGO dzieciom, które pomogą w pracach nad tłumaczeniami i książkami. Dzisiaj jest czas i możliwość, aby zgromadzić sobie skarby w Niebie, jutro może być za późno. Pamiętajmy, ze w wielkim ucisku pieniądze nie będą nikomu przydatne na nic, pośród prześladowania, zniszczenia i śmierci. Tylko BÓG JAHWEH będzie w stanie uchronić swoje dzieci, które GO miłują. Dziś macie możliwość udowodnienia swojej miłości do BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA MESJASZA i DUCHA ŚWIĘTEGO i do swoich rodzin, znajomych, rodaków i tych najmniejszych PANA BOGA!

Uwaga!
Mamy już fundusze na wydanie 2 książki, Proroctwa 1-40. AlleluJAH! Będziemy przygotowywali się do druku. Wpłaty dodatkowe będą do dyspozycji Proroka Elisabeth Elijah i zarządu Misji Amightywind. Fundusze są rozporządzane według poleceń i pozwolenia z Nieba naszego BOGA OJCA, ABBA JAHWEH, JAHUSZUA MESJASZA i DUCHA ŚWIĘTEGO - MAMY MĄDROŚĆ. Dziękujemy Wam, kochani, bardzo za Wasze serca i posłuszeństwo.


Ew. Św. Mateusza, rozdzial 25:
31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! 35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". 37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" 40 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". 41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." 44 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" 45 Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". 46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
Proroctwo rosesglitter.gif Proroctwa rosesglitter.gif proroctwa proroctwo proroctwa rosesglitter.gif proroctwo


proroctwa nowe rosebutterflyglitter2.gif proroctwo Boże Proroctwa dla Polaków sitenavp.gif Proroctwo Proroctwa rosebutterflyglitter2.gif Proroctwo nasze

8 kwietnia 2017. Prophecy 135. Trwa doskonalenie tłumaczeń Proroctw.
Proroctwa update.gif Proroctwo BOŻE

elisbthpic.jpg proroctwo proroctwa
Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu)
wyznanie_wiary.jpg
Wyznanie Wiary Misji Amightywind

Proroctwa zbawienie Proroctwo
ZBAWIENIE -
Darmowy Dar Życia Wiecznego

testimonies.jpg
Świadectwa o Misji Amightywind
amdtestimony.jpg proroctwa proroctwo
MOJE ŚWIADECTWO
STARSZY BRAT ADAM, PASTOR
Proroctwa yahuvehyahushua.jpeg Proroctwo
Święte Hebrajskie
Imiona BOŻE
Proroctwa Sabbath.jpg Proroctwo BOŻE
Biblijna Prawda
o Szabacie
Proroctwa bluebeam.jpeg Proroctwo
Projekt BLUE BEAM i fałszywe 'wniebowzięcie'
greattribulation.jpg
WIELKI UCISK
Proroctwa bride.jpeg Proroctwo
Wniebowzięcie
Oblubienicy Mesjasza
Proroctwa guestprophet.jpg Proroctwo
Przekazy innych Proroków
Proroctwa hell2.jpg Proroctwo BOŻE
Wieczne Piekło:
Ostrzeżenie
Proroctwa jacob.jpg Proroctwo
Sny, Wizje i Objawienia
Proroctwa communion.jpeg Proroctwo BOŻE
Specjalna wiadomość od Elisabeth
Proroctwa biblemissingbooks.jpg Proroctwo BOŻE
Zaginiona Księga Biblii:
Księga Henocha
Proroctwa prayer.jpeg Proroctwo
Modlitwy
Proroctwa ringshands2.jpg Proroctwo
„Kość z Moich Kości”
spiritualwarfare.jpg
„Taktyki Walki Duchowej”
Proroctwa vaccination.jpg Proroctwo BOŻE
Ostrzeżenie:
NIE DAJCIE SIĘ SZCZEPIĆ!
Proroctwa babyl.jpg Proroctwo BOŻE
STOP Rzezi Nienarodzonych Dzieci!
Proroctwa catholic_church.htm Proroctwo
Kościół Katolicki
w Proroctwach
bloodmoon.jpg
Krwawy Księżyc
z 27 września, 2015
Proroctwa yahushua_fire.png dlatego Proroctwo BOŻE
Proroctwa doveshield2.gif Poznaj Proroctwo BOŻE
Proroctwa baptism_all.gif Proroctwo BOŻE
Czym jest
Biblijny Chrzest?
Proroctwa yahushua_fire.png proroctwo
proroctwa doveshield2.gif Proroctwo
kazanie_na_gorze.jpeg
Przykazania BOŻE w Biblii
santa_truth.jpg w proroctwa proroctwo
Prawda o tzw.
„Bożym narodzeniu”
BIBLIJNE ŚWIĘTE DNI
Proroctwa new-moon.jpg Proroctwo BOŻE
Kiedy jest Początek Roku
-Rosz ha Szanah?
(Kalendarz Biblijny)
Proroctwa krew_baranka.jpg Proroctwo BOŻE

Zwycięstwo na Krzyżu!
Zwycięstwo Zmartwychwstania!

Święto Pesach w Starym i Nowym Przymierzu
zstapienie_ducha_swietego.jpg
Szawuot / Pięćdziesiątnica/
Święto Tygodni
proroctwa roshhashana.jpg proroctwo
Święto Trąbienia (Jom Terua) /
(Rosz ha Szana)
i jego Mesjańskie znaczenie
proroctwo yahushua_high_priest.jpg proroctwa
Jom Kippur - Dzień Przebłagania
Proroctwa sukkot.jpeg
Sukkot - Święto Namiotów
Proroctwa hanukkahmenorah.jpg
Chanuka - Festiwal Świateł
purimhats.jpg
Obchodzenie Święta Purim


flower_r.png, proroctwo proroctwa

E-Book Amightywind
(kliknij, aby pobrać)

Aby wyświetlić E-book po pobraniu, otwórz
plik "index" w przeglądarce internetowej.

flower_r.png, proroctwo proroctwa


rosesglitter.gif, proroctwo proroctwa Proroctwo, rosesglitter.gif, Proroctwa BOŻE Proroctwa, rosesglitter.gif, Proroctwo BOŻEFilmy z Proroctwami i Inne

Proroctwo 120: Nie poddawajcie się! Nie rezygnujcie!

Proroctwo 119: Nawróćcie się, bo inaczej zginiecie!

Proroctwo 101: JA, JAHWEH, mówię: Wasze czyny przemawiają głośniej, niż wasze słowa!

Proroctwo 79: JA, JAHWEH, mówię: Ludzie, mylicie się! Cz.2

Proroctwo 62: KRÓL przybywa!

Proroctwo 26. SŁUCHAJCIE MNIE! MIEJCIE BOJAŹŃ PRZEDE MNĄ!

Amightywind - Lista JAHWEH Honorowej Wojny i Sciany Wstydu

Amightywind - Holokaust Oświęcim wyśmiewany przez pastorgeorgec

Apokalipsa Plaga Zombie. Jak Ją Przetrwać? Amightywind

Amightywind - BÓG Rozrywa Wrogów, Rap YDS

Cud Światła BOŻEGO! Miracle of Light! Amightywind

Misja Amightywind głosi żywą prawdę od BOGA JAHWEH

150 kłamstw Iwony i Karola. 2 Część, 1-50.

150 Kłamstw Iwony i Karola, 3 Część, 51-100.

150 Kłamstw Iwony i Karola, 4 Część, 101-150.

Zobacz prawdziwy Chrzest. Wersja po angielsku. Amightywind

JAHUSZUA Zbaw Mnie. Pieśń z Amightywind, tł. z ang

2013 Proroctwo „Nie Możecie Wyważyć Bram Nieba!" Tak mówi JAHUSZUA ha MASZIJACH!

Biblijna Święta Komunia/Wieczerza Pańska; ostrzeżenie o katolickiej "Eucharystii"

Cud Światła BOŻEGO! Amightywind

Usłyszałem z Nieba. Ostrzeżenie dla mormonów. Amightywind

Dwa Namaszczenia Stają Się Jednym

Elita użyje Krwawego Księżyca z 27 września! Amightywind. Proroctwo 125

Uwaga! Lista wrogów BOGA i Misji Amightywind

Iwona Szymańska kłamie

Waldemar Zelewski kłamie

Cezary z "wojownicywiary" kłamie

GUESTBOOK - KSIĘGA GOŚCI MISJI AMIGHTYWIND

Witajcie Umiłowani JAHUSZUA w naszej Księdze Gości! Jeśli ta Misja jest błogosławieństwem dla Was, to prosimy, dajcie nam znać. To, co napiszecie w naszej Księdze Gości, będzie także zapisane w Niebie!

*

Wszystkich z Państwa, którzy poczytujecie tę Misję za błogosławieństwo, zapraszamy do wpisania się w naszej Księdze Gości. Zachęcamy Was, aby podzielić się Waszym świadectwem i słowami wsparcia dla wszystkich, którzy są związani z tą Misją.

Dziękujemy bardzo wszystkim pomocnikom. Jak mówi Pismo, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem JAHUSZUA naszego MESJASZA, a świat rozpozna, że należymy do JAHUSZUA, po naszej miłości dla siebie nawzajem. (Rz 12:5; Jn 13:35)

Po kliknięciu w animację powyżej zostaną Państwo zabrani do strony Księgi Gości (Guestbook) w języku angielskim. Mogą Państwo zamieścić swój wpis w dużym polu Comment, powyżej podając swoje imię (pole Name) oraz adres e-mail, a także wybierając sobie jeden z dostępnych pod spodem obrazków. Mogą też Państwo przesłać swoją wiadomość e-mailem na adres: [email protected] , a my zamieścimy ją w Księdze Gości za Was. Wszystkie wpisy zamieszczamy niezmienione wraz z ich angielskim tłumaczeniem, tak aby Prorok Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu) i Zespół Misji mogli przeczytać Państwa słowa i modlić się za Was.

Na stronie znajdują się wpisy wielojęzyczne, głównie w języku angielskim, jednakże jest pośród nich także wiele wpisów od naszych Braci i Sióstr z Polski, które zachęcamy Państwo gorąco do przeczytania. Po przeczytaniu wszystkich dostępnych wpisów, należy kliknąć przycisk ←Older Comments, aby zobaczyć dalszy ciąg listy, następnie akcję tę powtarzać, aż dojdzie się do końca listy wpisów. Na chwilę obecną mamy już ponad 20 wpisów od naszych polskich Braci i Sióstr. Bardzo dziękujemy za wsparcie! BÓG JAHWEH i JAHUSZUA obiecują błogosławieństwa wszystkim, którzy wspierają ICH Misję Ostatniej Szansy, i otwarcie wyznają swoją wiarę w NICH oraz sprzeciw wobec zła i niegodziwości.
Misja ta jest Międzynarodową Apostolską oraz Proroczą Judeomesjańską Misją Zielonoświątkową. Przypisujemy szczególne znaczenie dniu Pięćdziesiątnicy, a także uznajemy ważność mówienia językami, prorokowania, uzdrawiania oraz znaków i cudów pośród tych, którzy prawdziwie podążają za JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezusem Chrystusem). Nie jesteśmy powiązani z Kościołem Zielonoświątkowym, nie rościmy sobie żadnego wyznania, ale jedynie pełną miłości i posłuszeństwa więź z naszym Stwórcą, Abba JAHWEH oraz JAHUSZUA ha MASZIJACH, Jednorodzonym Synem JAHWEH, naszym MESJASZEM.

Wierzymy, że poprzez bycie posłusznym Bogu JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH i RUACH ha KODESH, oraz przedkładanie ICH na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości, okazujemy, że prawdziwie kochamy JAHUSZUA. Wiemy, że nie ma żadnej innej drogi do Nieba poza zbawienną i oczyszczającą Krwią oraz Imieniem JAHUSZUA ha MASZIJACH, a także przyjmujemy JEGO Ofiarę, złożoną za nas na Krzyżu Kalwarii. Wierzymy, że JAHUSZUA został złożony jako ofiara za grzechy i jedynie ON mógł stanowić Święta, nieskazitelną Ofiarę Krwi.

Wierzymy, żezostał ON zrodzony z dziewicy, ukrzyżowany umarł i powstał trzeciego dnia, a następnie przez 40 dni chodził pośród wielu świadków, po czym powrócił do Nieba. Wierzymy, żeJAHUSZUA ha MASZIJACH ma całkowite zwycięstwo nad szatanem i Piekłem. Uznajemy wagę chrztu wodnego, przyjętego po akceptacji JAHUSZUA jako MESJASZA oraz porzucenia grzechu w pokucie, żalu i nawróceniu. Wierzymy, że powinniśmy żyć Świętym życiem, aby przynosić Chwałę JAH, któremu służymy oraz być świadkami JEGO zbawiennej, wyzwalającej, uzdrawiającej i przywracającej do życia Mocy.

Wierzymy, że opuścić ciało znaczy stanąć w obliczu JAHUSZUA, jeśli prawdziwie podążamy, wierzymy i okazujemy posłuszeństwo temu, co JAH mówi do nas w Piśmie Świętym. Zachęcamy do studiowania hebrajskich i aramejskich przekładów Biblii, a także, tak zwanych „apokryficznych”, zaginionych Ksiąg Biblijnych.


Zapoznaj się z pełnym
Wyznaniem Naszej Wiary


Aleph & Tav Almightywind Ruach Ha Kodesh Wildfire Last Chance Ministry
Aleph & Tav Almightywind Holy Ghost Wildfire Last Chance Ministry
Alpha & Omega Almightywind Holy Ghost Wildfire Last Chance Ministry

ALEPH & TAV ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH FIRE MINISTRY
ALEPH & TAV ALLMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE MINISTRY
ALPHA & OMEGA ALLMIGHTYWIND HOLY GHOST FIRE MINISTRY
ALPHA & OMEGA HOLY GHOST WILD FIRE LAST CHANCE MINISTRY

Alef & Taw Amightywind Misja Ostatniej Szansy Niepowstrzymanego Ognia
Gwałtownego Wiatru RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO)

proroctwa holyeagles.gif Poznaj proroctwo BOŻE

© Prawa autorskie 1996-2011 Treści znajdujące się na tej stronie mogą być swobodnie kopiowane pod warunkiem, że nie zostaną umieszczone w żadnym materiale przeznaczonym do sprzedaży oraz pod warunkiem, że cały ten ustęp zostanie zawarty. Do użytku poza tymi warunkami wymagana jest pisemna zgoda. Darmo dostaliście, darmo dawajcie.
Nie udzielamy jednakże zezwolenia na jakiekolwiek wykorzystywanie czy powielanie treści Przekazów Proroczych bądź innych materiałów znajdujących się na tej stronie internetowej w celu zniesławiania, wyśmiewania, szkalowania czy oczerniania Misji Ostatniej Szansy, Prorok Elijah lub Proroczych Słów przychodzących poprzez nią z Nieba.

Apostoł Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu)
Wszystkie Prawa Zastrzeżone